2010-03-29

Antrarūšis administracijos direktorius

Šių metų Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita yra literatūriniu ir estetiniu požiūriu gražiausia. Tiesa iki rimto ir solidaus dokumento jai dar labai toli. Strateginio mąstymo, vizijos, lyderystės joje nėra. Už tat yra daugybę smulkmeniškumo, daug faktinių nesutapimų, nekordinuotumo ir elelementaraus pasipūtėliškumo. Kaip tik tų savybių, kurių turėtų demonstruoti administracijos direktorius.

Jau pati ataskaitos pradžia intriguoja. Cituoju administracijos direktorių:

"2009-ieji Savivaldybės administracijai ir man, jos vadovui, buvo rimtų išbandymų metai. Tačiau nepaisant įtemptos valstybės ekonominės padėties, pastebimai sumažėjusių valstybės biudžeto įplaukų teko kasdienė itin sunki užduotis – subalansuoti miesto biudžetą, taip pat užtikrinti, kad svarbiausios savivaldybės funkcijos būtų sėkmingai įgyvendinamos, kad dėl sunkmečio kuo mažiau skriaudos pajustų administracijos darbuotojai ir visi klaipėdiečiai".

Manau duotuoju atveju administracijos direktorius sumaišė save su klaipėdiečiais. Biudžeto mažinimo našta kaip tik ir gulė ant klaipėdiečių pečių. Kai biudžetinių įstaių darbuotojai, jų direktoriai turėjo eiti nemokamų atostogų, mūsų administracijos direktorius nusprendė sau pasidinti priedą prie atlyginimo.

Administracijos direktorius daugeliu atveju elgesi kaip sovietinės įmonės direktorius. Laksto po cechus, reguliuoja darbininkų yvenimą, tačiau pamiršta pasirūpinti esminiu dalyku – užtikrinti, kad jo gaminami lėktuvai skirstų, o laivas plauktų.

Mes matome, kiek Tonų šiukšlių surinko KRATC, kiek katilinių ir magistralių „1P“; „2P“; „4P“; „5p“ buvo rekonstruota, tačiau niekaip nematome atsakymo į klausimą, kodėl vienas savivaldybės turgus dirba pelningai, o kitas nuostolingai.

Už tat Administracijos direktorius randa puikų pasiaiškinimą kodėl du metus iš eilės nuostolingai dirbo autobusų parkas.

Ekonominę krizė. A.Každailevičius yra pirmasis socialdemokratas Lietuvoje, kuris pripažįsta, kad ekonominė krizė buvo kilo 2008 metais, taigi už jos kilimą yra atsakinga tuometinė socialdemokratų vyriausybė.

Žinoma ataskaitoje kartais yra ir įdomių dalykų. Štai administracijos direktorius aiškiai ir nedviprasmiškai įvardino, kad esminė turizmo ir užsienio reikalų problema yra mero užsienio kalbų žinios. Cituoju “Dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje apsunkina ribotos finansinės galimybės, nepakankamos politikų ir specialistų užsienio kalbų žinios.”

Sutinku mūsų miestui reikia naujo mero, kuris bent butiniame lygyje kalbėtų angliškai. Turiu net idėją, kas galėtų tokias pareigas užiimti.

Po tokių gerų administracijos direktoriaus įžvalgų, vėl tenka konstatuoti, kad administracijos direktorius kasdienėje veikloje nesugeba formuoti strateginių tikslų ir sprendžia problemas, kurios labiau prigulėtų spręsti skyriaus vedėjui. Kartais matyti, kad direktorius turi problemų su darbų koordinavimu, nes tą patį darbą vykdo net keli savivaldybės skyriai:

"2009 m. organizuotos Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynės ,,Mero taurei“ laimėti 32 psl. Matyt mero taurės organizavimas administracijos direktoriui paliko tokį gilų įspūdį, kad jis dar kartą tuomi pasigyrė jau skyrelyje aptariančiame miesto sporto pasiekimus. (36 psl).

Aš siūlau nesustoti ties pasiektais rezultatais ir organizuoti varžybas mero bokalui, lėkštei, šakutėms ir kitiems namų apyvokos daiktams laimėti.

Tiesa organizuodamas mero taurės varžybas administracijos direktorius pamiršo papasakoti kaip sekėsi mūsų abitierientams, kaip sekėsi mokytojams ir mokyklų personalui nemokaimai atostogauti, iš savo kišenės mokant už administracijos direktoriaus neveiklumą ir idėjų badą. Prie administracijos direktoriaus lygmens problemų minima Vidūno mokyklos likimo klausimas taip ir lieka vienas, neatsakytas, kaip našlaitis paskendęs mero taurės organizaciniuose rūpesčiuose.

Kas galų gale mane visiškai pritrekė, tai administracijos direktoriaus gebėjimas prisiimti nuopelenus dėl svetimų pasiekimų. Savo ataskaitoje administracijos direktorius rašo:

2009 m. organizuota 10 Jaunimo reikalų tarybos posėdžių. Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos rezultatai pristatyti nacionaliniame jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavime kaip geriausiai veikiančios JRT Lietuvoje.

Bėda direktoriau yra tame, kad aš esu jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Aš padarau ją geriausiai veikiančia JRT Lietuvoje, o Jūs kaip pagyrų puodas savinatės svetimus pasiekimus savo ataskaitoje!

2009 metais administracijos direktorius įrodė, kad jis tėra antraūšis pasirinkimas, atsiradęs tik todėl, kad socialdemokratai negali dirbti su tokiais žmonėmis kaip Taraškevičius ir Simonavičiūtė. Kol socialdemokratai sprendžia problemas su Tarškevičiumi, mes klaipėdiečiai esame priversti, kęsti antrūšį administracijos direktorių. Gal kažkam iš valdančiosios daugumos jau būtų laikas pradėti rūpintis miestu?

Komentarų nėra: