2009-02-12

Taupoma socialinio sektoriaus sąskaita

Šiandien Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje buvo pristatytas šių metų Klaipėdos miesto biudžetas. Ta proga pateikiu savo klausimus, kuriuos uždaviau projekto teikėjui, savivaldybės administracijos direktoriui ir į kuriuos direktorius ir už jį kalbėjusi savivaldybės finansų skyriaus vedėja A.Spučienė, nesugebėjo atsakyti


PIRMAS KLAUSIMAS
Jūsų pateiktame biudžeto projekte ir jį lydinčiuose dokumentuose matosi, kad papildomo ugdymo švietimo įstaigos, populiariai vadinamos vaikų ir jaunimo klubais, lėšų atlyginimams turi tik iki rugsėjo 1-osios dienos.
Jaunimo klubai “Draugystė“, „Saulutė“, „Žuvėdra“, „Švyturys“, „Liepsnelė“, „Inkarėlis“ turi susilaukti liūdno galo pagal garsųjį administracijos direktoriaus parengtą ir patvirtintą planą, kurio kodinis pavadinimas „peiliu per socialinį sektorių“.
Aš sunkiai prisimenu, kad mano įvardinti klubai miesto tarybos sprendimu būtų panaikinti ar reorganizuoti. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad šiuo metu mums tarybos nariams užtektų neatsakingumo, kad šiuo nusikalstamumo kilimo laikotarpiu, mes tai galėtumėme padaryti.
Gal galėtų administracijos direktorius paaiškinti kaip galima planuoti biudžeto išlaidas, tarsi šitie klubai jau būtų uždaryti, pakol taryba tokio sprendimo nepriėmė?
Ar gali administracijos direktorius ar pranešėja užtikrinti mane, kad liepos mėnesį Jis neateis į miesto tarybą ir nepasakys, kad mes PRIVALOME uždaryti vaikų ir jaunimo klubus, todėl, kad jiems išlaikyti neturime pinigų ir tai turime padaryti iš humanizmo, kad šios įstaigos nesikankintų?


ANTRAS KLAUSIMAS

Iš pranešėjo atsakymo į mano pirmąjį klausimą, matome, kad nei administracijos direktorius nei finansų skyriaus vedėja į mano klausimą atsakyti nesugebėjo. Vėl turint omenyje garsųjį administracijos direktoriaus įsakymą, kurio tikslas galutinai pribaigti miesto socialinį sektorių, matyti, kad miesto socialinių įstaigų uždarbio fondas palyginus su 2008 m. privalo būti sumažintas 10%.
Tuo tarpu ministro įsakymu ir vyriausybės nutarimu Nr. 511 socialinių darbuotojų atlyginimai yra padidinti 12 %.
Tikėtina, kad dešimt procentų sumažinus socialinių darbuotojų mokos fondą, miesto biudžetinės įstaigos spalio mėnesį jau nebeturės pinigų atlyginimams mokėti. Ar gali administracijos direktorius ir pranešėja garantuoti man, kad nuo spalio mėnesio mums nereikės senukų laikyti mero kabinete ar autobusų stotelėse?

2009-02-01

Mes visi dirbame Klaipėdai

Labai dažnai įvairiuose rašiniuose, privačiose pokalbiuose ir diskusijose tenka išgirsti kaltinimus esą aš negatyviai žiūriu į miesto plėtrai svarbius projektus ir viso labo sugebu tik kritikuoti miesto merą ar valdančiąją daugumą. Nesivėliau į diskusijas, nes maniau, kad protingi žmonės supras, kad opozicijos politikų dalia yra atsakingai ir dalykiškai kritikuoti tuos valdančiųjų sprendimus, kurie nepagrįstai, neatsakingai naudoja klaipėdiečių lėšas ar piktnaudžiauja visuomenės jiems patikėta atsakomybe. Nes savivaldybė juk ir yra tam, kad dirbtų gerus darbus.
Šiandien noriu pakalbėti apie praėjusį tarybos posėdį savivaldybės tarybos priimtą gerą, teisingą ir klaipėdiečiams reikalingą sprendimą. Penktadienį vykusiame posėdyje buvo pritarta sprendimo projektui „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“.
Šiuo sprendimu uostamiesčio politikai vienbalsiai nusprendė Klaipėdoje įkurti naują, europinio pavyzdžio „Atviros erdvės jaunimo centrą“. Tris metus ekonominių sunkmečių laikotarpiu šis centras bus išlaikomas iš Europos sąjungos paramos, skirtos socialinių paslaugų plėtrai.
Naujakiemio suaugusiųjų mokykloje (Smiltelės gatvėje) įsikursianti įstaiga bus atvira visiems atėjusiems jaunuoliams, kurie galės ten turiningai praleisti laiką. Ten nebus būrelių, ratelių, kuriuose dėstytų pedagogai. Jaunimas veiks tą, ką norės. Dėl tos priežasties reikės mažiau darbuotojų, o pačiame centre lankysis daugiau jaunimo.
Dar vienas revoliucinis žingsnis yra numatytas šioje srityje, pabandant greta tokio jaunimo centro įkurti jaunimo organizacijų asociaciją „Apskritasis stalas“. Bandysime žiūrėti, kaip socialiai ir pilietiškai aktyvus jaunimas į savo gretas verbuos mažiau motyvuotą jaunimą.
Šis sprendimas atsirado sunkmečiu, kai skaičiuojamas kiekvienas centas. Kai niekas nedrįsta priimti atsakomybės ir kurti naują biudžetinę įstaigą. Miesto valdžia ir opozicija parodė tokią valią ir sugebėjo susitarti dėl to, dėl ko savivaldybės administracija manė, kad politikai susitarti paprasčiausiai nesugebės
Aš džiaugiuosi, kad meras, valdančioji dauguma priėmė šį sprendimą. Tai yra geras sprendimas. Reikalingas Klaipėdai ir klaipėdiečiams. Tai yra atsakingo, teisingo ir reikalingo sprendimo pavyzdys. Dėl šio sprendimo verta būti miesto taryboje ir užsiimti tuo, kas vadinasi politika.
Šis pavyzdys įrodo, kad norint rasti kompromisą, jį visada galima rasti.