2010-01-29

M.Usonis ragina merą būti atviru

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
MARIUS USONIS RAGINA KLAIPĖDOS MERĄ ATSAKYTI Į IŠKILUSIUS KLAUSIMUS

Tėvynės sąjungos frakcijos Klaipėdos miesto tarybos vadovas Marius Usonis ragina Klaipėdos miesto merą Rimantą Taraškevičių atvirai atsakyti visuomenei apie problemas susijusias su įmone „Klaipėdos monolitas“.
„Miesto meras yra viso miesto veidrodis ir kai dėmė krenta ant mero įmonės, dėmė krenta ant visos miesto tarybos. Problemų gali turėti kiekviena įmonė, tiesiog į klausimus turėtų būti atsakyta. Tai turėtų padaryti arba meras, kaip akcininkas arba jis turėtų įpareigoti tai padaryti bendrovės direktorių“, - mano M.Usonis.


Seniūno pavaduotojas K.Gabšys

2010-01-22

Miesto sporto strategija politikams nepatiko

Klaipėdos sporto ir kūno kultūros skyrius sulaukė kritikos strėlių dėl parengto 2010-2012 metų strateginio veiklos plano. "Planas - žemiau kritikos, neįžvelgiu jokios strategijos", - ketvirtadienį posėdžiavusiame Socialinių reikalų komitete teigė Klaipėdos miesto Tarybos narys Kęstutis Gabšys.

Šį planą vakar turėjo pristatyti Klaipėdos sporto ir kūno kultūros skyriaus vedėjas Irenijus Zaleckis, tačiau pastarasis atsiuntė savo pavaduotoją Igną Pocių. Neoficialiomis žiniomis, I. Zaleckis turi nedarbingumo lapelį.

I. Pocius prieš pristatydamas strateginį planą teigė, jog projekte yra numatyta daugiau nei milijonu litų mažiau nei pernai.

Tarp prioritetinių darbų, kuriuos ketinama įgyvendinti 2010 metais, I. Pocius pabrėžė daugiafunkcinės sporto arenos statybas su dviem sporto salėmis ir pagalbinėmis patalpomis krepšinio mokyklai, "Gintaro" baseino ir "Viesulo" sporto centro rekonstrukcijos, panaudojant Europos sąjungos fondų energijos taupymo programų lėšas.

Vėlesniam laikui nusikelia centrinio stadiono remonto užbaigimas, įrengiant VIP tribūną ir dirbtinės dangos futbolo aikštę. Taip pat ateičiai ketinama nukelti planus pradėti begriūvančios Futbolo mokyklos statybos darbus.

Apie naujo šiuolaikiško 50 metrų ilgio baseino statybas (šalia LCC tarptautinio universiteto) dar mažiausiai metams turės pamiršti jau keletą metų pažadus girdintys Klaipėdos plaukikai ir paplaukioti mėgstantys miestiečiai.

"Vyriausybė kasmet mažina lėšas sportui. Nieko negalime pakeisti", - sakė I. Pocius.

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irina Rozova pasiūlė dar pakoreguoti strateginį sporto planą, apsitarti su visuomenine sporto taryba ir tuomet dar kartą pateikti jį svarstymui.

"Kol kas nepritarsime šiam strateginiam planui. Norime, kad viskas būtų surašyta tiksliau ir konkrečiau. Mes iš spaudos sužinome daugiau apie sportą, nei čia parašyta, - kalbėjo I. Rozova. - Manau, kad strateginiame plane turėtų būti įtrauktos ir prioritetinės sporto šakos. Strateginiame plane turi būti surašyta strategija, o ne kažkokios kitos mintys."

K. Gabšys net pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui Aloyzui Každailevičiui surašyti specialų raštą, kuriame būtų išreikštas pasipiktinimas dėl prasto Klaipėdos sporto vado I. Zaleckio darbo.

"Nesugebama paruošti ir pristatyti, galima sakyti, svarbiausio metų sporto dokumento. I. Zaleckis nesusitvarko su savo darbu, šį klausimą reikėtų svarstyti. Jei tai būtų pirmas toks nesusipratimas, galėtume tai praleisti pro akis, tačiau tai jau kartojasi nuolat", - komentavo K. Gabšys.

Tačiau kiti Tarybos nariai pasiūlė neskubėti ir palaukti pakoreguoto strateginio plano.

"Negalime nieko dabar kalbėti, kai nėra I. Zaleckio. Jei žmogus turi nedarbingumo lapelį, gal kas rimto nutiko. Nereikia priimti skubotų sprendimų," - nusprendė politikai.

Paulius MATULEVIČIUS, ve.lt

2010-01-19

Į tarybos sprendimus administracijos direktorius nusivalo kojas

Manau, kad administracijos direktorius, socialdemokratas Aloyzas Každailevičius nesusistvarkė su jam patikėta atsakomybe ir nesugebėjo užtikrinti kokybiško savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo. Mes, Klaipėdos miesto tarybos nariai, 2009-06-25 protokoliniu pavedimu, buvome įpareigoję savivaldybės administracijos direktorių A.Každailevičių užtikrinti, kad savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų darbuotojai nebūtų sistemiškai išleidinėjami nemokamų atostogų. Tos įpareigojimas buvo priimtas todėl, kad biudežtnių įstaigų vadovai labiau kreiptų dėmesį į darbo proceso otimizavimą, atsisakytų nereikalingų funkcijų.

iš kelių šaltinių sužinojau, kad Klaipėdos m. ugdymo įstaigose darbuotojai privalėjo eiti nemokamų atostogų ir tai buvo ne išiimtys, bet sisteminiai veiksmai. Šiandien raštu paklausiau administracijos direktoriaus, ir paprašiau pateikti duomenis apie darbuotojų išleidimą nemokamų atostogų visose Klaipėdos m. savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

Mes nenorime, kad savivaldybės įstaigų darbuotojai eitų nemokamų atostogų dėl trijų priežasčių: nemokamos atostogos yra žmogaus savanoriškas apsisprendimas, todėl masinis ėjimas nemokamų atostogų jau yra prievartos elementas. Praėjusiais metais išvarę darbuotojus nemokamų atostogų, šiemet turėsime juos išvarinėti dar ilgesniam laikui. Galų gale, ar mama, kuri buvo išvaryta nemokamų atostogų, galės pasakyti vaikui, kad dvi ar daugiau savaičių vaikas turės nevalgyti, todėl, kad kažkoks dėdė nesugeba priimti reikalingų sprendimų.

Paklausimo tekstas

2010-01-13

Socialdemokratas A.Každailevičius pagyvenusiems žmonėms siūlo rogutes

"Klaipėda" 2010-01-13

Kuo valstybė skiriasi nuo verslo įmonės? Pirmiausia tuo, kad valstybė nė vieno piliečio negali atleisti iš darbo.

Valstybė negali atsisakyti prievolės pasirūpinti ir palikti žmones mirti iš bado.

Būtent dėl tos priežasties krizės metais valstybei neįmanoma kirpti biudžeto išlaidų taip drastiškai, kaip savo sąnaudas mažino privatus verslas.

Jei tikime pilietiniu solidarumu, tarpusavio įsipareigojimais, kiekvienos civilizuotos visuomenės ir civilizuotos valstybės uždavinys yra pasirūpinti tais, kurie dėl įvairių priežasčių nepajėgūs pasirūpinti patys savimi.

Mes žadame pasirūpinti savo vaikais, prisiekdami, kad paliksime jiems šį pasaulį geresnį, nei radome jį patys.

Mes pasirūpinsime ir savo tėvais, slapta vildamiesi, kad mūsų vaikai mumis pasirūpins geriau, nei mes rūpinamės savo tėvais.

Kad ir kaip pastaruoju metu kritikavome administracijos direktorių, slapta tikėjomės, jog socialdemokratas A.Každailevičius bus ištikimas šiam priesakui ir savo „taupymo planu“ nedrįs kelti rankos prieš tuos, kurie dešimtmečius statė Klaipėdą.

Deja...

Administracijos direktorius savo „taupymo planu“ pirmiausia kirto per pagyvenusius žmones ir jų problemas. Jis parodė didelį nežmoniškumą ir nusprendė nebesiųsti globos reikalingų klaipėdiečių į globos įstaigas (priemonių plano 34 priemonė).

Pragyvenimas globos namuose yra labai brangus. Žmonėms gyvenant vis ilgiau, išlaidos pagyvenusių žmonių globai vis labiau augs.

Bet taupydamas ir nesiųsdamas žmonių į globos namus, administracijos direktorius turėjo jiems pasiūlyti kokią nors pigesnę ir prieinamesnę socialinę paslaugą.

Tai galėjo būti pagyvenusių žmonių dienos centro paslauga, kurią Klaipėdos savivaldybė buvo nusprendusi pradėti 2009-aisiais.

Ši paslauga būtų suteikusi galimybę vaikams darbo dienomis palikti priežiūros reikalaujančius tėvus specialistų globai tol, kol jie dirbs.

Pagyvenusių žmonių globa yra sunkus išbandymas šeimos nariams. Dalis jų, negaudami tokios paslaugos, priversti išeiti iš darbo. Būtent dėl mamos slaugymo iš savo darbo buvo priversta pasitraukti Klaipėdos mero žmona.

Nežinau, ar pagyvenusių žmonių dienos centras būtų padėjęs mero R.Taraškevičiaus šeimai, tačiau kai kam jis būtų didelė paspirtis ir paguoda.

To paties plano 32 priemone administracijos direktorius metams nukelia pagyvenusių žmonių dienos centro atidarymą ir sykiu atsisako tam skirti naujų etatų.

Tuo pačiu planu administracijos direktorius 20 proc. sumažino socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų programų finansavimą, tuo dar labiau apribodamas pagalbą. Pagyvenusiems žmonėms – taip pat.

Iš tiesų, senstant visuomenei, mažėjant gimstamumui, socialinių paslaugų išlaikymas vis sunkesne našta guls ant dirbančiųjų pečių.

Reikia ieškoti pigesnių ir labiau prieinamų socialinių paslaugų.

Gaila tik vieno – taupydamas administracijos direktorius Klaipėdos pagyvenusiems žmonėms pasiūlė tik rogutes į mišką.

2010-01-07

Kaip A.Každailevičius bandė nugalėti VST

Šiandien mano kolega Marius Usonis pateikė pirmąją paklausimų porciją kaip administracijos direktoriui pavyko taupyti savivaldybės biudžeto lėšas. Prie šio dokumento man teko stipriai darbuotis. Šiuo metu aš rengiu paklausimų paketą, kurį bandysiu užbaigti penktadienį arba kitą pirmadienį.

Jūsų dėmesiui pranešimo tekstas.
Pats paklausimas paspaudus šią nuorodą.

Linkiu gerų artėjančių metų

Sausio 7-ąją dieną Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas Marius Usonis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Aloyzui Každailevičiui įtekė 11 dalių paklausimą, prašydamas administracijos direktorių pasiaiškinti kaip jis įgyvendino savo paties pasitvirtintą taupymo priemonių planą.
Praėjusių metų pabaigoje tarybos posėdyje Marius Usonis kritikavo administracijos direktorių, kad jis nepateikia reguliarios ataskaitos apie admnistracijos atliktus veiksmus, padedančius efektyviau naudoti savivaldybės biudžeto lėšas. Administracijos direktorius teisinosi neteikęs tokio paaiškinimo tarybai, nes visais taupymo klausimais sprendimus turėjo priimti pati savivaldybės taryba. Tuo tarpu 2009-01-20d patvirtintame taupymo priemonių plane 21 iš 43 siūlomų taupymo priemonių nereikalauja savivaldybės tarybos pritarimo. Už tų priemonių įgyvendinimą yra atsakingas asmeniškai administracijos direktorius.
M.Usonio paklausime kalbama apie 11 taupymo priemonių, kurioms nereikėjo savivaldybės tarybos pritarimo. Paklausime teiraujamasi apie primtus teisės aktus, jų poveikį, atneštą ekonominį efektą. Pačiam tarybos nariui labiausiai įdomu kaip administracijos direktoriui sekėsi du savo paties įsakymo puktus: „derėtis su AB „VST dėl 30% nuolaidos už gatvių apšvietimui naudojamą elektros energiją ir derėtis su LEZ valdymo bendrove dėl gatvių apšvietimo ir kitų inižienierinių tinklų eksploatavimo perėmimo“. Politikas tvirtina, kad tai ne paskutinis paklausimas adresuotas administracijos direktoriui.
„Kol kas preminiriai paskaičiavome, kad administracijos direktoriui dėl taupymo plano turime maždaug 25 klausimus. Tai yra sritys, kur mūsų frakcija abejoja ar administracijos direktorius įsipareigojimus įvykdė, ar atliko teisingus veiksmus ir ar tie veiksmai susilaukė norimo efekto.
Šitas paklausimas atsirado po to, kai administracijos direktorius „pamiršo“, kad ne visoms taupymo priemonėms buvo reikalingas tarybos pritarimas. Kolegos pagal savo kuruojamą sritį taip pat rengia klausimus, kuriuos mes pateiksime administracijos direktoriui. Apgailestaudamas noriu pabrėžti, kad atsakymus į šituos klausimus administracijos direktorius turėjo pateikti kiekvieną mėnesį“,- apie paklausimo motyvus pasakojo Marius Usonis.
Jei administracijos direktoriaus atsakymai netenkins, TS frakcija yra pasirengusi adminstracijos direktoriui incijuoti nepasitikėjimo procedūrą.