2010-01-19

Į tarybos sprendimus administracijos direktorius nusivalo kojas

Manau, kad administracijos direktorius, socialdemokratas Aloyzas Každailevičius nesusistvarkė su jam patikėta atsakomybe ir nesugebėjo užtikrinti kokybiško savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo. Mes, Klaipėdos miesto tarybos nariai, 2009-06-25 protokoliniu pavedimu, buvome įpareigoję savivaldybės administracijos direktorių A.Každailevičių užtikrinti, kad savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų darbuotojai nebūtų sistemiškai išleidinėjami nemokamų atostogų. Tos įpareigojimas buvo priimtas todėl, kad biudežtnių įstaigų vadovai labiau kreiptų dėmesį į darbo proceso otimizavimą, atsisakytų nereikalingų funkcijų.

iš kelių šaltinių sužinojau, kad Klaipėdos m. ugdymo įstaigose darbuotojai privalėjo eiti nemokamų atostogų ir tai buvo ne išiimtys, bet sisteminiai veiksmai. Šiandien raštu paklausiau administracijos direktoriaus, ir paprašiau pateikti duomenis apie darbuotojų išleidimą nemokamų atostogų visose Klaipėdos m. savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

Mes nenorime, kad savivaldybės įstaigų darbuotojai eitų nemokamų atostogų dėl trijų priežasčių: nemokamos atostogos yra žmogaus savanoriškas apsisprendimas, todėl masinis ėjimas nemokamų atostogų jau yra prievartos elementas. Praėjusiais metais išvarę darbuotojus nemokamų atostogų, šiemet turėsime juos išvarinėti dar ilgesniam laikui. Galų gale, ar mama, kuri buvo išvaryta nemokamų atostogų, galės pasakyti vaikui, kad dvi ar daugiau savaičių vaikas turės nevalgyti, todėl, kad kažkoks dėdė nesugeba priimti reikalingų sprendimų.

Paklausimo tekstas

Komentarų nėra: