2010-02-18

Vietoje diskusijų ir debatų valdžios buldozeris

TS-LKD frakcijos seniūnas Klaipėdos miesto taryboje Marius Usonis apgailestauja, kad valdančioji dauguma nerado savyje jėgų, diskutuoti dėl Tėvynės sąjungos frakcijos teiktų pataisų 2010 ųjų metų Klaipėdos miesto biudžete.
Klaipėdos miesto taryba vasario 18-ąją dieną vykusiame posėdyje priėmė administracijos pateiktą biudžeto projektą. Prieš savaitę TS-LKD frakcijos seniūnas Marius Usonis raštu kreipėsi į administracijos direktorių, prašydamas parengti ir tarybai teikti alternatyvų budžeto projektą.
TS-LKD frakcija 2010 metais siūlė biudžeto pajamas didinti 587 tūkst. litų. Frakcijos nuomone, administracija galėtų daugiau dėmesio skirti rinkliavos už šunų ir kačių laikymą, užtikrinimui. Taip pat savivaldybė turėtų labiau rūpintis viešosios tvarkos apsauga ir tarybos priimtų taisyklių įgyvendinimu. Tai leistų tikėtis didesnių pajamų gautų už administracines baudas.
Šešėlinio biudžeto didžiausias dėmesys buvo skirtas taupymui ir savivaldybės skolinimuisi sumažinti. Siūloma mažinti finansavimą 18 savivaldybės paprogramių. Bendra sutaupomų lėšų suma siekia 2117,7 tūkstančių litų. Frakcija siūlo taupyti į kitus metus nukeliant nebūtinas išlaidas, įpareigojant daugiabučių gyventojus, kurių namai turi galiojančius detaliuosius planus, patiems rūpintis kiemų švara, o savivaldybės įstaigoms – pastatų ūkio priežiūros darbų daugiau pirkti rinkoje konkurso būdu.
Konservatorių frakcija siūlė skirti didesnį finansavimą tik 4 savivaldybės vykdomoms programoms: 15 tūkst. litų padidinti lėšas jaunimo organizacijų institucinei stiprinimo programai, 75 tūkst. litų - dantų protezavimo paramos programai, 35 tūkst. litų tarpukario Lietuvos karių atminimo įamžinimui Skulptūrų parke, 150 tūkst. litų senamiesčio verslo inkubatoriui. Visas sutaupytas lėšas raginta nukreipti būsimų įsiskolinimų mažinimui. 2012 metais skolų aptarnavimui savivaldybė ketina skirti 14 milijonų litų. Tai yra septynių Klaipėdos globos (senelių) namų metinis biudžetas.
Frakcijos senūnas Marius Usonis apgailestauja, kad valdančioji dauguma, vietoje atviro pokalbo ir diskusijos, pasirinko „buldozerinį“ kelią. Vis dėl to Marius Usonis nemano, kad frakcijos darbas nuėjo veltui:
- Šis alternatyvinis biudžetas parodo išaugusį komandos potencialą. Pradžioje skeptiškai vertinau pačią galimybę, kad pavyks rasti pakankamai svarią lėšų sumą. Bet litas prie lito, mes radome beveik 3 milijonus litų. Penkiems tarybos nariams ir dar nedideliam būreliui pagalbininkų tai didelis pasiekimas. Šiandien galėsime pasakyti, kad mes mokėsime daryti kitaip. Valdantieji, nusprendę nesvarstyti mūsų pataisų, parodė, kad atviroje diskusijoje, jie neturi argumentų.- tarybos daugumos sprendimą komentavo M.Usonis

2010-02-11

Valdžią bandysime šešėliniu biudžetu

Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos frakcijos Klaipėdos mieto taryboje seniūnas Marius Usonis paprašė admnistracijos direktoriaus įpareigoti Klaipėdos m. savivaldybės administraciją parengti alternatyvų „šešėlinį“ 2010 ųjų metų Klaipėdos savivaldybės biudžetą pagal TS frakcijos siūlomas pastabas.
Tarybos reglamento 30.1 str. numato, kad tarybos nariai, gali ir privalo gauti administracijos pagalbą savivaldybės tarybos sprendimų rengimui, jei dėl kažkokių priežasčių, sprendimo projekto negali parengti savarankiškai. Mes negalėjome savarankiškai parengti tokios apimties dokumento, todėl nutarėme pasinaudoti reglamento mums suteikta teise.
2010 metais siūlome miesto biudžeto pajamas didinti 587 tūks. Litų. Administracija galėtų daugiau dėmesio skirti rinkliavos už šunų ir kačių laikymą surinkimo užtikrinimui. Taip pat savivaldybė turėtų labiau rūpintis viešosios tvarkos apsauga ir tarybos priimtų taisyklių įgyvendinimu. Tai leistų tikėtis didesnių pajamų gautų už administracines baudas.
Šešėlinis biudžetas didžiausią dėmesį skiria taupymui ir savivaldybės skolinimuisi sumažinti. Siūlome mažinti finansavimą 18 savivaldybės paprogramių. Bendra sutaupomų lėšų suma siektų 2117,7 tūkstančius litų. Taupyti siūloma į kitus metus nukeliant nebūtinas išlaidas, įpareigojant daugiabučių gyventojus (kurių namai turi galiojančius detaliuosius planus) patiems rūpintis kiemų švara, o savivaldybės įstaigoms – pastatų ūkio priežiūrą daugiau pirkti konkurso būdu.
Tai nėra populistinis biudžetas, nes frakcija siūlo skirti didesnį finansavimą tik 4 savivaldybės vykdomoms programoms:15 tūks litų didinama jaunimo organizacijų institucinė stiprinimo programa, 75 siūlome skirti dantų protezavimo paramos programai, 35 tūkstančius litų tarpukario Lietuvos karių atminimo įamžinimui Skulptūrų parke, 150 tūks senamiesčio verslo inkubatoriui.
Visas sutaupytas lėšas geriausia būtų skirti įsiskolinimų mažinimui. 2012 metais skolų aptarnavimui savivaldybė ketina skirti 14 milijonų litų. Tai yra septynių Klaipėdos globos (senelių) namų metinis biudžetas.
Klaipėdos miesto taryba dėl biudžeto apsispręs š.m. vasario 18 dieną. Tai pirmas atvejis šios kadencijos taryboje, kai opozicija teikia tokios apimties biudžeto pataisas.

Išlaidų mažinimo lentelė

2010-02-10

Pusiau pilnas ar pusiau tuščias?

Tinklaraštis "Teigiamai LT" išspausdino tarptautinės agentūros „Pew Global Attitudes Project“ atlikta apklausą Europoje bei JAV. Tinklaraštis yra nustebęs, kad vos 17 proc. lietuvių linkę savo tikslų gyvenime laisvai siekti be valstybės įsikišimo, likusieji nori aktyvaus valstybės vaidmens.
"Jei tik tokia maža visuomenės dalis mano, kad visko siekti reikia savo rankomis, ar tai yra gerai? Ar nebūtų pats laikas nusisukti nuo valdžios malonės ir dirbti bei užsidirbti patiems, o dėl visų sėkmių ir nesėkmių kaltę prisiimti sau?" , - klausia tinklaraščio skaitytojai.

Mane šitas rezultatas nenuliūdino ir nenustebino. Pasakysiu daugiau, jis net šiek tiek pradžiugino. Net 17 % lietuvių mano, kad jie, o ne valstybė yra jų laimės kalviai. Tai nėra sena filosofinė diskusija apie stiklinės pilnumą.

Pirmiausia tokių žmonių miestuose yra daugiau. Antra, Klaipėdoje tokių žmonių yra daugiau nei kituose Lietuvos miestuose.

Trečia - šitie žmonės neturi jos atstovaujančios politinės partijos. Tai labai aktualu artėjant savivaldybių rinkimams. Gal metas daugumai partijų nustoti begėdiškai "tratinti" miestiečių pinigus.

Ketvirta pats klausimas suformuluotas nebuvo labai gerai. Net asmeniškai aš nebūčiau tarp tų 17% Ar aš sutinku su LRI siūlomu pensijų "kastravimo" mechanizmu? Ne, ne ir dar kartą ne. Ar aš manau, kad valstybė yra blogis, blogis ir tik blogis? Ne, ne ir ne.

Nepaisant valstybės vykdytų programų nesėkmių, buvusių ir būsimų ateityje, nepaisant valstybės aparato nerangumo, tingumo ir visokių kitokių ydų, manau, kad valstybės uždavinys yra nepalikti nei vieno numirti iš bado.

Vis dėl to nereiškia, kad mūsų valstybė turi būti didelė ir raji. Vis dėl to, jei į rašinio pradžioje minimą klausimą Jūsų atsakymas pateko tarp minimų 17 man bus didelė garbė Jus atstovauti

2010-02-06

Linkėjimai Mariui

Sveikinu savo kolegą Marių. Jis tapo blogeriu. Manau jis turi ką pasakyti ir jo tinklaraštis bus įdomus.
Marius turi sukaupęs daug įdomios informacijos. Turi daug žmogiškosios ir gyvenimiškosios patirties. Tokias idėjas laikyti užrakintas yra didelė nuodėmė.
Kviečiu visus užsukti į Mariaus kertelę internete www.mariususonis.lt
Taip pat maloniai kviečiu naudotis nuoroda į jo tiklaraštį žymoje "Verta aplankyti

2010-02-04

Sudaužytų vilčių biudžetas

Šiandien socialinių reikalų komitete buvo svarstomas savivaldybės 2010 metų biudžetas. Nebalsavau už šį biudžetą, nes negalėjau sutikti su tuo, kaip yra valdomi miestiečių sunkiu darbu mums sumokėti mokesčiai.

1. Daugelis šio biudžeto išlaidų yra priverstinės. Taip mes mokame už administracijos ir jos vadovybės negebėjimą priimti sprendimus. Administracijos direktorius metus laiko turėjo beprecedentinę laisvę – didžiausios opozicinės frakcijos palaikymą beveik visoms rimtesnėms savivaldybės reformoms. Šitą laiką ir pasitikėjimo kreditą administracijos direktorius begėdiškai iššvaistė. Šis biudžetas yra sudaužytų vilčių biudžetas.
2. Aiškiai matosi, kad 2009 metais Klaipėdos miestas ekonominę krizę ištvėrė ne reformuodamas savo viešųjų paslaugų teikimą, jų administravimą ar iniciatyvas, tačiau visus biudžetinių įstaigų darbuotojus prievartine forma išvarydamas nemokamų atostogų. Su šituo biudžetu, šiais metais klaipėdos viešojo sektoriaus darbutojai nemokamų atostogų turės eiti dar ilgiau.
3. Šiuo biudžetu administracija mus įklampina į skolų liūną. Formaliai tai vadinama investicijomis. Dar dažniau prijungiama prie Europos pinigų įsisavinimo. Tačiau vartydamas strateginį planą nepastebėjau projektų, kurie būtų investiciniai verslo prasme. T.y. iš karto generuotų pajamas į savivaldybės biudžetą. Mes turėsime statinius, gatves ir labai stipriai išaugusį skolų aptarnavimą. Administracija pamiršo patarlę, kad skolinamasi svetimus, o atiduodame savus pinigus.
4. Šis biudžetas rodo, kad savivaldybė iki galo nepadarė savo namų darbų, kurie leistų į savivaldybės biudžetą pritraukti daugiau lėšų. Mažėja savivaldybės pajamos iš baudų. Ar jau viskas gerai? Niekas nebenusižengia? Mes planavome praėjusiais metais surinkti 160 tūkstančių už kačių ir šunų registravimą. Surinkome 23 tūkstančius. Ar dėl krizės kačiukai ir šuniukai tapo „kebabais“? Labai tuo abejoju.
Man nepatinka ir biudžeto išlaidos, bet apie tai jau kitu klausimu, kai bus svarstomas 2010 ųjų metų „strateginis“ planas klausimas

2010-02-01

Klaipėdoje jaunimas rengiasi savivaldos rinkimams

A.Bilotatė
Klaipėdoje prasidėjo pirmasis Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jaunimo bendruomenės politinės mokyklos paskaitų ciklas „Pasirengimas savivaldos rinkimams“. Sausio 30 d. gausų susirinkusių jaunųjų politikų iš Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Šilalės, Skuodo pasveikino TS-LKD Vakarų regiono vadybininkė Rasa Petrauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir pasidalijo savo pastebėjimais apie politiką savivaldoje Klaipėdos miesto tarybos nariai: Eugenija Odebrecht, Vytautas Mickus, Naglis Puteikis. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jaunimo bendruomenės pirmininkė Agnė Bilotaitė apžvelgė politinę Lietuvos ir TS-LKD padėtį, pasidžiaugė gausiu dalyvių skaičiumi ir palinkėjo sėkmės jauniesiems politikams.

Paskaitos lektorius Klaipėdos miesto tarybos narys Kęstutis Gabšys dėstė apie vietos savivaldą, jos raidą ir vaidmenį, savivaldybės valdžios organus, biudžetą ir jo formavimo principus, skirtumus tarp Seimo ir miesto tarybos ir kt. Po kavos pertraukos vyko „simuliacinis“ tarybos darbas. Visi taip įsijautė į savo roles, kad nepastebėjo, kaip greitai prabėgo skirtas laikas. Dalyviai aktyviai dalyvavo „simuliacijos“ aptarime, dalijosi savo patirtomis emocijomis. „Ši paskaita buvo labai naudinga ir mes su nekantrumu jau laukiame kitų šio ciklo paskaitų,“ – sakė kretingiškis Nerijus Tertelis.

Prasidėję Klaipėdoje, mokymai persikels į kitus regionus: paskaitų ciklas tęsis vasario 13 d. - Kaune, vasario 27 d. - Šiauliuose, kovo 6 d. – Panevėžyje, kovo 20 d. – Vilniuje.