2010-02-11

Valdžią bandysime šešėliniu biudžetu

Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos frakcijos Klaipėdos mieto taryboje seniūnas Marius Usonis paprašė admnistracijos direktoriaus įpareigoti Klaipėdos m. savivaldybės administraciją parengti alternatyvų „šešėlinį“ 2010 ųjų metų Klaipėdos savivaldybės biudžetą pagal TS frakcijos siūlomas pastabas.
Tarybos reglamento 30.1 str. numato, kad tarybos nariai, gali ir privalo gauti administracijos pagalbą savivaldybės tarybos sprendimų rengimui, jei dėl kažkokių priežasčių, sprendimo projekto negali parengti savarankiškai. Mes negalėjome savarankiškai parengti tokios apimties dokumento, todėl nutarėme pasinaudoti reglamento mums suteikta teise.
2010 metais siūlome miesto biudžeto pajamas didinti 587 tūks. Litų. Administracija galėtų daugiau dėmesio skirti rinkliavos už šunų ir kačių laikymą surinkimo užtikrinimui. Taip pat savivaldybė turėtų labiau rūpintis viešosios tvarkos apsauga ir tarybos priimtų taisyklių įgyvendinimu. Tai leistų tikėtis didesnių pajamų gautų už administracines baudas.
Šešėlinis biudžetas didžiausią dėmesį skiria taupymui ir savivaldybės skolinimuisi sumažinti. Siūlome mažinti finansavimą 18 savivaldybės paprogramių. Bendra sutaupomų lėšų suma siektų 2117,7 tūkstančius litų. Taupyti siūloma į kitus metus nukeliant nebūtinas išlaidas, įpareigojant daugiabučių gyventojus (kurių namai turi galiojančius detaliuosius planus) patiems rūpintis kiemų švara, o savivaldybės įstaigoms – pastatų ūkio priežiūrą daugiau pirkti konkurso būdu.
Tai nėra populistinis biudžetas, nes frakcija siūlo skirti didesnį finansavimą tik 4 savivaldybės vykdomoms programoms:15 tūks litų didinama jaunimo organizacijų institucinė stiprinimo programa, 75 siūlome skirti dantų protezavimo paramos programai, 35 tūkstančius litų tarpukario Lietuvos karių atminimo įamžinimui Skulptūrų parke, 150 tūks senamiesčio verslo inkubatoriui.
Visas sutaupytas lėšas geriausia būtų skirti įsiskolinimų mažinimui. 2012 metais skolų aptarnavimui savivaldybė ketina skirti 14 milijonų litų. Tai yra septynių Klaipėdos globos (senelių) namų metinis biudžetas.
Klaipėdos miesto taryba dėl biudžeto apsispręs š.m. vasario 18 dieną. Tai pirmas atvejis šios kadencijos taryboje, kai opozicija teikia tokios apimties biudžeto pataisas.

Išlaidų mažinimo lentelė

Komentarų nėra: