2008-09-30

TS-LKD programa ir pripažinta geriausiai

Savaitraštis „Veidas“ ir Mykolo Riomerio universitetas rengia partijų rinkiminių programų analizę. Priminsime, kad tie patys ekspertai jau vertino partijų ekonomines, verslo ir švietimo programų blokus. Visose šios srityse, aukščiausius įvertinimus pelnė Tėvynės sąjunga. „Veido“ ir M.Riomerio universiteto ekspertai ėmėsi migracijos, valstybės valdymo ir teisėsaugos problemų. Visose srityse ir vėl aukščiausius balus surinko Tėvynės sąjunga.
Politinių partijų rinkimų programų vertinimas: migracija
I vieta TS-LKD –- 46 balai
II vieta Liberalų sąjūdis - 27 balai
III vieta Lietuvos socialdemokratų partija - 22 balai
IV vieta Liberalų ir centro sąjunga - 19 balai
V vieta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga – 8 balai
VI - VII vieta Darbo partija - 6 balai
VI – VII “Tvarka ir teisingumas” - 6 balai
“Išsamiai apie migracijos problemas kalba tik Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Teisingas jų pastebėjimas, kad pagrindinis emigraciją skatinantis dalykas – atlyginimų skirtumai Lietuvoje ir kitose ES šalyse, pastebima ir tai, kad emigracija kuria naują našlaičių kartą, kurios tėvai gyvena užsienyje, daug dėmesio skiriama pilietybės klausimams. Priešingai nei kitos partijos, TS-LKD pastebi ir gresiančias imigracijos problemas, bei siūlo galimus migracijos problemų sprendimus”,- pastebi “DnB NORD” banko vyriausiasis analitikas prof. Rimantas Rudzkis.
“Gana tiksliai emigracijos problemą įvardija Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Jie akcentuoja ne tik tradicinį požiūrį į problemą (darbas su išeivija), bet ir daug svarbesnį – emigraciją sukeliančias priežastis ir darbą valstybės viduje”,- teigė M. Romerio universiteto teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedros docentė dr. Lyra Jakulevičienė.
Rinkimų programų vertinimas: valstybės valdymas
I vieta TS-LKD 38 balai
II vieta Darbo partija 27 balai
III-V vieta Liberalų ir centro sąjunga 26 balai
III-V vieta Liberalų sąjūdis 26 balai
III- V vieta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 26 balai
VI vieta Lietuvos socialdemokratų partija 22 balai
VII vieta “Tvarka ir teisingumas” 20 balų
Pasak “Tranparency International” Lietuvos skyriaus direktoriaus Ryčio Juozapavičiaus, “progresyviai apie viešojo administravimo tobulinimą kalba Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, jų programa – geras intelektinis produktas, kuriame pateikiama nemažai naudingų pasiūlymų. Beje, ši partija vienintelė viešai prabilo apie korupciją žiniasklaidoje – politinei jėgai tam tikrai reikia drąsos”.
“Moderniausiai apie viešąjį administravimą kalba konservatoriai. Jie siūlo valdymo reformas orientuoti į verslo vadybos metodų taikymą viešajame sektoriuje (“naujoji viešoji vadyba”). Tuo paremtas valdymo modelis iš dalies gali padėti išspręsti korupcijos, nepotizmo ir kitas viešajame sektoriuje susikaupusias problemas”,- teigė Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros docentas Vainius Smalskys.
Teisėsaugos sritis
I vieta - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 43 balai;
II vieta – Darbo partija – 23 balai;
III vieta – Liberalų ir centro sąjunga – 23 balai;
IV vieta – Liberalų sąjūdis – 22 balai;
V vieta – Lietuvos socialdemokratų partija – 21 balai;
VI vieta – “Tvarka ir teisingumas” – 18 balai;
VII vieta – Naujoji sąjunga – 16 balai;
VIII vieta - Pilietinės demokratijos partija – 10 balai.
“Ir apimtimi, ir turiniu nuo kitų skiriasi TS-LKD programa. Matyti, kad jos rengėjai yra plataus mąstymo, iš vidaus žino atitinkamų institucijų problemas ir siūlo konkrečias bei įgyvendinamas priemones”,- TS-LKD programą vertina Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius.

2008-09-29

Senoji politika mirė, naujoji dar negimė

Jau baiginėjantis rinkimų kampanija atskleidė mūsų politikų, politikos ir jos supančios aplinkos kolektyvinę negalią. Didžioji dalis politinio elito nebežino kaip reikia save reklamuotis ir populiarinti kai nebegalima reklama televizijoje.
Reklama televizijoje suformavo savotišką politiko idealųjį tipą: pokiliminių intrigų ir slaptų susitarimų meistrą, žmogų, turintį daug pažinčių verslo sluoksniuose ir galinčio rinkiminiams laikotarpiams sugeneruoti pakankamą dozę pinigų. Toks žmogus kiekvieną viešumo blykstę savo atžvilgiu vertino kaip grėsmę. Tokio tipo politikas mielai naudojosi valdžios teikiamomis privilegijomis, pamiršdamas atsiskaityti ir prisiimti valdžios teikiamą viešumo ir pareigų naštą. Viešumas tokiam politikui buvo blogai ne tik dėl jo patologinės baimės televizijos kameroms, ne todėl, kad jis jaudindamasis nesugebėtų pratarti net pusės rišlaus sakinio, bet ir todėl, kad jis galėtų nusišnekėti ir tai trukdytų prieš rinkimus pasirinktai rinkimų agentūrai šlifuoti tinkamą kandidato įvaizdį.
Uždraudus rinkiminę kampaniją televizijoje, laukiau ką įdomaus pasakys politinės partijos ieškodamos būdų kaip teisingai išleisti nuo televizijos atlikusius milijonus. Pasakysiu, kad labai smarkiai nusivyliau. Prieš rinkimus daugelis internetinės komunikacijos specialistų, kalbėjo, kad internetas yra ateities politinių kampanijų ginklas.
Deja mūsų politikai internetą priėmė panašiai kaip dvyliktame amžiuje barzdoti lietuviai priėmė plytą. Naudotis naudojame, tačiau mūsų gyvenimo būdui, tai įtakos neturi. Įvairios partijos pasitvėrė savo blogus, atsinaujino interneto puslapius, bet pamiršo esminį dalyką- blogas ir internetas turi būti ilgalaikis, asmeninio indėlio ir šilumos reikalaujantis projektas ir jis negali būti įvedamas iš viršaus ar rašomas kokios nors PR agentūros stažuotojo.
Žinoma šiandieniai Seimo nariai, kurie taip lengva ranka panaikino beveik bet kokias rinkiminės agitacijos formas, labai primena kovotojus prieš nutukimą, kurie sugeba priimti įstatymą uždraudžiantį maisto parduotuvėms dirbti po šešių valandų vakaro.
Kandidatas į Seimą šiandien negali reklamuotis televizijoje ir radijuje, negali rinkėjui duoti net tušinuko, negali savo rinkėjo pavaišinti netgi puodeliu kavos. Kovodami prieš didelius pinigus, jie netgi neleido kandidatams į Seimą, netgi nusipirkti rinkėjų duomenų bazių. Šiandien persirinkti norintis Seimo narys gali nebepasiekti rinkėjo, kuriam padėjo per savo kadenciją, jei tas rinkėjas kadencijos laikotarpiu išsikėlė pavyzdžiui į kaimyninį namą.
Jungtinėse Amerikos valstijose už 900 dolerių bet kuris valstijos pilietis gali nusipirkti rinkėjų duomenų bazę ir jo balsavimo istoriją. Ją tikrai verta turėti norint užtikrinti ilgalaikį rinkėjų ir politikų ryšį, o pačias politines partijas orientuoti ne į trumpalaikes rinkimines akcijas, bet į nuolatinę, atsakingą politinę veiklą.
Aš norėčiau tikėtis, kad politinės reklamos uždraudimas, suformuos naują, viešo politiko tipą, kuris politika užsiminėtų profesionaliai ir atsakingai. Žinoma reikėtų dar padaryti keletą kitų reikalingų sprendimų.
Tikintis, gerų sprendimų ateityje vis viena lieka tam tikra tuštuma šiandieninėje rinkiminėje kampanijoje. Nemokame mes dirbti be televizijos.

2008-09-23

Prieš rinkos santykius tarp žmonių

Profesorius Vytautas Landsbergis savo atsiminimuose apie „derybas“ su tuometinės Tarybų sąjungos vadovais rašė, kad viename derybų raunde SSRS premjeras Ryžkovas, atsinešęs sunkius tomus, klausė ar gerbiamas profesorius žino, kiek plieno tona kainuoja pasaulinėje rinkoje ir už kiek plieną perka tuomet pusiau priklausoma Lietuva. Profesorius teigia, kad jis į tokį klausimą truktelėjo pečiais, pasakęs, kad tai nėra šių derybų klausimas, o jis norėtų padiskutuoti apie tai, kaip TSRS ir Lietuva galėtų sugyventi kaip Nepriklausomos valstybės. SSRS premjeras taip pat truktelėjo pečiais niekaip nesuprasdamas kaip Lietuvos vadovas nėra pasirengęs diskutuoti elementariais techniniais klausimais.
Panašios mintys man kilo pasiskaičius Laisvosios rinkos instituto ir tarptautinių santykių politikos instituto padarytą TS-LKD programos analizę. Jos svarbiausi teiginiai puikiai atsispindi pavadinime. TS-LKD rinkimų nuostatų analizė: vertybės dominuoja, verčių nėra Laisvosios rinkos institutas, perskaitęs TS-LKD rinkimų programą, tiesiog neteko galimybės pritaikyti savo tyrimo metodų ir atkakliai visame tekste ieškojo technokratinių sprendimų, kurių programoje buvo labai mažai. „valstybės valdymas be finansų - tai tik literatūra, TS-LKD pateikia labai rezervuotus ir atsargius mokesčių pasiūlymus, kurių dauguma siekia didinti perskirstymą ir mokesčių naštą, kova su alkoholizmu, kova prieš emigraciją, jaunimo politika, parama šeimai, numatomas "teminis reguliavimas", kai kelių įvardintų problemų sprendimui bus pasitelkiamas visas arsenalas valstybinių instrumentų. Tai rodo partijos nepasitikėjimą asmeniu ir rinkos veikimu“.
Aš (o taip pat manau) ir dauguma mūsų partijos narių pasitikime rinkos priemonėmis, kada kalba eina apie ūkį ir jo raidą. Vienok niekada nesutiksiu ir kovosiu prieš tai, kad rinkos santykių instrumentarijus būtų perkeltas į santykius tarp žmonių.
Ekonominėje raidos programoje Tėvynės sąjunga pateikė superkonservatyvią ir LLRI seniai propaguotą fiskalinio konservatyvizmo programą, kuri iš esmės turėtų remtis šiomis prielaidomis:
Mokesčių lengvatų ir išimčių atsisakymo,
Vienodų mokesčių tarifų (pageidautina mažesnių) nustatymu.
Biudžeto deficito mažinimas
Jei laisvosios rinkos instituto ekspertai, būtų apsiriboję savo srities t.y. valstybės ekonomikos vertinimu, jie būtų pastebėję, stulbinantį TS-LKD nuostatų laisvarinkiškumą ir konservatyvumą. Tėvynės sąjunga nesišvaisto pažadais mažinti mokesčius, kadangi puikiai suvokia, tokiu atveju tai didins biudžeto deficitą arba privers numirti tokias visuomenei svarbias sritis kaip Teisėsauga, sveikata ir švietimas.
Tai, ką LLRI ekspertai vadina „perskirstymo“ didinimu, aš būčiau linkęs pavadinti didžiausia konservatyviąja revoliucija, po mūsų mūsų nepriklausomybės atgavimo ir privatizacijos pabaigos.

2008-09-15

Visi TS frakcijos nariai atsisakė kanceliarinių išmokų

Tėvynės sąjungos frakcijos Klaipėdos miesto taryboje nariai pirmadienį (rugsėjo 15 –ąją dieną) pasirašė raštus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, prašydami jiems nebepervesti lėšų, kurias jie gauna kaip kompensaciją už tarybos nario veiklą.
Tokius pareiškimus pasirašė Tėvynės sąjungos frakcijos nariai Kęstutis Gabšys, Pranciškus Vytautas Mickus, Eugenija Odebrecht ir Marius Usonis. Naglis Puteikis tokį prašymą buvo pateikęs anksčiau.Tėvynės sąjungos frakcija atmeta bet kokius politinių oponentų sukeltus kaltinimus nesąžiningumu, o taip pat primena faktą, kad ne visi savivaldybės vadovai atsisakė tarybos nariams skirtų išmokų, nors jų kanceliarines išlaidas padengia savivaldybė

2008-09-12

Pareiškimas

Pareiškimas

Pastaruoju metu politiniai oponentai aplink mano asmenį sukėlė politines spekuliacijas ir ažiotažą, ryšium su sprendimu dėl piniginių kompensacijų tarybos nariams. Labai apgailestauju, kad žiniasklaida, aprašinėdama mano situaciją, nesuteikė man galimybės išsakyti savo nuomonę. Dėl šios susiklosčiusios padėties noriu pareikšti:

Tėvynės sąjungos frakcija miesto taryboje nebuvo priėmusi konkretaus ir aiškaus sprendimo, dėl išmokų panaudojimo ir sutarė prie šio klausimo sugrįžti po atostogų. Kai partijos skyriaus taryba priminėjo kažkokius sprendimus buvau išvykęs ir su priimtais sprendimais nebuvau supažindintas. Po atostogų nevyko jokie frakcijos posėdžiai, todėl maniau, kad sprendimas paliktas asmeniniam frakcijos narių apsisprendimui.
Nusprendžiau neatsisakyti man skiriamos kompensacijos, kadangi nesu tikras, kad dabartinė miesto valdžia juos panaudos teisingai ir taupiai. Esu vakarietiškas politikas, todėl ketinau apie savo patiriamas tarybos nario išlaidas visuomenei atsiskaityti internete, kad klaipėdiečiai galėtų patys nuspręsti ir patikrinti ar mano patirtos išlaidos yra vertos jų tarybos nario atliekamam darbui. Taip apie savo kanceliarines išmokas visuomenei atsiskaito Didžiosios britanijos parlamentarai. Priimdamas tokį sprendimą, nesijaučiu nusižęngęs niekam: nei mane rinkusiems rinkėjams, nei partijai, nei savo sąžinei.
Veikdmas miesto taryboje visuomet vertinau frakcijos kolegų palaikymą ir paramą. Tai yra žmonės, su kuriais man yra didelė garbė dirbti ir prarasti šių žmonių pasitikėjimą man būtų didžiausia negarbė ir praradimas. Vos tik sužinojau apie tai, kad visi mano kolegos nusprendė šių pinigų atsisakyti, net nekilo abejonių kokį sprendimą turiu priimti.
Kartu su visais frakcijos nariais pateiksiu pareiškimą ir atsisakysiu šių išmokų ir šį sprendimą oficialiai apiforminsiu pačiu artimiausiu metu.Su pagarba Kęstutis Gabšys

2008-09-05

Žurnalo Veidas ekspertai - Tėvynės sąjungos rinkimų programa pati geriausia

Savaitraštis “Veidas” su Mykolo Riomerio universitetu paskelbė partijų rinkiminių programų vertinimą. Žinomi ekspertai jau yra įvertinę tris pagrindines sritis: ekonomiką, verslą, švietimą. Tėvynės sąjungos programos vertinimai ryškiai pirmauja visose šiose srityse.


Ekonomika

1.TS-LKD – 44; 2. Liberalų sąjūdis - 34; 3.Darbo partija – 32; 4.Tvarka ir teisingumas - 25; 5. Naujoji sąjunga - 21.

Lietuvos pramoninkų konfederacijos vicepirmininkas Jonas Karčiauskas teigia, kad TS-LKD rinkiminė programa yra “rimta medžiaga Lietuvos ekonominės politikos programai”. M. Riomerio universiteto profesorė Ona Gražina Rakauskienė sako, jog “matyti išsami ir objektyvi analizė…Čia labai pagrįstai iškeliama esminė ekonomikos problema – strateginio mąstymo stoka”.

Verslo sąlygos, investicijų pritraukimas

1.TS-LKD – 43; 2.Liberalų sąjūdis – 38; 3.Darbo partija-32; 4.Naujoji sąjunga - 31; 4.Tvarka ir teisingumas - 21.

“TS-LKD programoje numatomos konkrečios priemonės vizijoms įgyvendinti “,- teigė M. Riomerio universiteto dėstytojas doc. dr. Egidijus Baranauskas. Stambiausių ir aktyviausių investuotojų į Lietuvos ekonomiką asociacijos “Investors’ Forum” vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė Tėvynės sąjungos programą vertina kaip brandžiausiai atrodančią programą.

Švietimas

1.TS-LKD – 50; 2.Liberalų sąjūdis – 35; 3.Darbo partija – 30; 4.Naujoji sąjunga - 21; 5.Tvarka ir teisingumas - 20.

Mokytojų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė: “Programa yra pati išsamiausia, detaliausia, užčiuoptas švietimo pulsas. Imponuoja siekis mokytojo profesiją padaryti elitine”. M. Riomerio universiteto dėstytoja doc. Audronė Janužytė: “Savo konceptualumu, aiškia švietimo politika išsiskiria TS-LKD programa

2008-09-03

Sėdo už gerus darbus.

Vakar ir šiandien Klaipėdos miesto savivaldybės tarnautojus purto kaip medūzos neatsargius plaukikus. Visas savivaldybės širšėlynas diskutuoja už kokius gerus darbus „trumpų“ STT atostogų išėjo miesto ūkio departamento vadovas Alfonsas Šimkus.
Aš asmeniškai STT vykdomų kratų komentuoti nesiruošiu, nes nieko nežinau daugiau nei tai, ką pranešė laikraščiai. Pikti liežuviai savivaldybėje kalbėjo, kad jei Šimkaus namą aptvertų tvora, tai jam sunkiausia būtų atspėti už kurį epizodą teko sėsti. Aš žinoma nesu Šimkaus sąžinė ir draugų prokuratūroje neturiu, todėl ką nors spėlioti būtų labai sudėtinga.
Galiu priminti tik tai, kad ant A.Šimkaus sąžinės kabo „Nuaro“ reikalai, Burokėlių gatvės tiesimo projektas, kai Rimkuose gatvės buvo tiesiamos privačiuose sklypuose pagal seniai netekusį aktualios galio detalųjį planą. A.Šimkus kuravo kelių tiesimo konkursus, kurie labai dažnai buvo skandalingi.
Iš darbo taryboje patirties galiu pasakyti, kad A.Šimkaus departamentas dideliu profesionalumu nepasižymėjo, o tai dažnai įrodo ir pačio departamento vadovo kompetenciją.
Šiuo atveju tikrai lieka svarbus ir politinės atsakomybės klausimas. Priminsime, kad Alfonas Šimkus buvo liberalcentristas, Zuoko partijos bendražygis ir savivaldybėje priklausė tam pačiam gerai žinomam statybininkų klanui, kurio galva buvo pats meras.
Darosi kažkaip įdomu. Zuoko partijoje jau turės atsirasti naujas partinis ordinas „sėdau už gerus darbus“. LiCS valdyba galės priimti sprendimą „Apdovanoti Alfonsą Šimkų „Sėdau už gerus darbus“ antrojo laipsnio ordinu. Iki Zuoko mąstelių net pats mūsų meras netraukia...