2009-09-18

Esame geriausi iš geriausių

Klaipėdos jaunimo reikalų taryba yra geriausia visuomeninė taryba visame Klaipėdos mieste. Tie, kas su tuo nesutinka, galime eiti į kiemą „išsiaiškinti“. Taip turi būti, nes idėją kurti visuomenines tarybas prie savivaldybių pasiūlė Lijot‘as. Jaunimo reikalų tarybos kurėsi iš apačios, todėl jos yra veiksmingos ir efektyvios. Jaunimo reikalų taryba buvo reikalinga ne savivaldybės valdininkams, bet jaunimui, todėl ji gerai veikia.
Kolegos iš Kauno teigia, kad Klaipėdos jaunimo reikalų taryba yra geriausia jaunimo reikalų taryba Lietuvoje. Tai yra didžiulis įvertinimas, Tačiau žinau, kad mes galime daugiau Kur glūdėjo pasisekimo grūdas, kuris leido jaunimo reikalų tarybai sekmingai dirbti?

Struktūrinis darbas ir strateginis planavimas
Tik susirinkę į pirmuosius posėdžius, mes visi sutarėme, kad būtini reguliarūs susirinkimai, posėdžių protokolai, sprendimų priėmimo kontrolė ir jų viešinimas. Daug darbo mes skyrėme diskusijoms dėl KJRT strateginio plano ir prioritetų atskiriems kalendoriniams metams. Taryba yra atsiradusi nuo žodžio tartis, todėl tariantis visi geriau suprantame kolegų mintis ir idėjas.
Tarybos sprendimai viešinami jaunimo lyderių elektroninio pašto konferencijose, bei Klaipėdos jaunimo elektroninio pašto konferencijoje, kuri vienija daugiau nei 400 narių. Atidarytas jaunimo reikalų tarybos puslapis „Facebooke“.
Jaunimo reikalų tarybos nariai aktyviai dalyvauja mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Darnus darbas
Jaunimo reikalų taryboje susiklostė draugiški ir darbiniai santykiai tarp jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriaus. Tai leidžia jaunimo koordinatoriui pasitarti svarbiais savo veiklos klausimais, o Jaunimo reikalų tarybai įvairiapusiai dalyvauti įgyvendinant jaunimo politiką Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Žinoma, jaunimo reikalų koordinatorius yra jaunimo reikalų tarybos ašis. Kitaip būti negali. Jis juk dirba savo darbą profesionaliai - 8 valandas per parą, 5 (o kartais ir 7) dienas per savaitę. Esu tikras absoliuti dauguma tarybos narių pasitiki ir vertina koordinatoriaus darbą, todėl manau jis gali ramiai pasitarti, paprašyti pagalbos ar patarimo, nerizikuodamas, kad tai kažkokiu būdu pakens jo autoritetui.
Dirbdamas jaunimo reikalų tarybos pirmininku, stengiausi kiek įmanydamas:
1. Padėti jaunimo reikalų tarybos koordinatoriui dirbti savo darbą
2. Gesinti smulkias įtampas ir kivirčiukus, kad jie netaptų didelių konfliktų priežastimi
3. Atstovauti jaunimo reikalus politiniuose lygmeniuose, kur dėl savo statuso jaunimo reikalų koordinatorius to padaryti negali
.

Pakilimas nuo pinigų skirstytojo lygmens kai, taryba visa savo sudėtimi nedalyvauj lėšų skirstyme. Užtekdavo tik deleguotų mūsų atstovų. Tai leido išvengti bereikalingų emocijų ir susitelkti ties jaunimo politikos formavimu.


Man nepaprastai džiugu, kad per praėjusią kadenciją pavyko nuveikti tiek daug gerų dalykų:

Jaunimo centras
Jaunimo reikalų taryba sutartinai ėmėsi svarbaus projekto ir 2009 metais savivaldybės administracija ES struktūrinių fondų pagalba Naujakiemio suaugusiųjų mokykloje atidarys Atviros erdvės jaunimo centrą. Tai bus pirmas Klaipėdos miesto savivaldybės objektas, kuris orientuosis išimtinai į jaunimo poreikius.

Patalpos apskritajam stalui
Centro atsiradimas taip pat turėtų išspręsti itin opią jaunimo organizacijų patalpų stygiaus problemą. Šalia atviros erdvės jaunimo centro prisiglaus ir “Apskritasis stalas, kurio patalpomis galės naudotis ir kitos jaunimo organizacijos. Žiūrėsime ar aktyvus jaunimas sugebės aktyviau pasiūlyti kažką mažiau motyvuotam, neasocijuotam jaunimui.

Verslumo skatinimo programa
Klaipėdos miesto savivaldybėje turėjo prasidėti ir jaunimo verslumo skatinimo programa. Tam reikalui dar 2008 metais buvo skirti pinigai savivaldybės biudžete, parengta rėmimo tvarka, surastas projekto administratorius. Deja, į šį projektą pirmiausia ir smogė prasidėjęs sunkmetis.

Iššūkiai
Šios kadendijos jaunimo reikalų tarybai liko dirbti maždaug pusantrų metų. Tai trumpas laikotarpis, bet per jį reikės nuveikti tikrai daug.
Jaunimo reikalų taryba likusiu savo kadencijos laikotarpiu didžiausią dėmesį ketina skirti:

moksleivių savivaldos atkūrimui

„Apskritasis stalas“ veiklai struktūrizuoti.

Jaunimo reikalų tarybos darbo viešinimui.
Šis ruduo mūsų jaunimo reikalų tarybai sukūrė dar vieną išūkį. Jaunimo reikalų tarybos narė Jurgita Choromanskytė Klaipėdos jaunimą ir darbą miesto taryboje pakeitė į karjerą Europarlamente. Šį rudenį mūsų laukia jau antrasis persiformavimas. Tai dar kartą patvirtina tendenciją, kad dėl ypatingo jaunimo profesinio, akademinio ir asmeninio mobilumo, reikia trumpinti jaunimo reikalų tarybos kadenciją.
Kartu naujų narių keitimus mes persižirėsime jaunimo reikalų tarybos nuostatus ir pasitarsime ar su miesto taryba ar teisingi savivaldybės struktūrinių padalinių atstovai šiandien yra delguoti į jaunimo reikalų tarybą.
Jau antri metai faktiškai vadovaudamas jaunimo reikalų tarybai patyriau kaip persiformavo jaunimo reikalų taryba. Atėję nauji žmonės buvo kitokie, bet nesakau, kad buvo blogesni. Šiandien jaunimo reikalų taryboje dirba jauni, motyvuoti, profesionalūs savivaldybės darbuotojai ir aktyvūs, atsakingi ir visuomeniški jaunimo organizacijų atstovai.
Atnaujinę savo struktūras, susipažinę su naujais nariais mes, Klaipėdos jaunimo reikalų taryba, esu įsitikinęs ir toliau sėkmingai tęsime savo misiją:
BŪTI GERIAUSIAM TARP GERIAUSIŲ.
Ši misija nėra lengva Nėra į ką lygiuotis, o eiti pirmyn visvien reikia.