2007-11-29

Mano kalba Klaipėdos miesto tarybos posėdyje dėl šilumos kainos padidinimo

Garso įrašas

Tėvynės sąjungos frakcija tokiam sprendimui nepritars. Mes gerbiame skaičių kalbą ir tikime, kad AB „Klaipėdos energija noras pakelti šilumos kainas 26 procentais yra teisėtas. Tačiau ar šis noras- teisingas?
Mūsų partija vadovaujasi vakarietišku požiūriu į politiką ir mes nebalsuosime už tą sprendimą, kurio nesuprantame.
Mes paprašėme išsamios informacijos. „Klaipėdos energija“ informaciją pateikė, bet ne išsamią.
Mes klausinėjome AB „Klaipėdos energija“ direktorių, bet kuo daugiau tai darėme, tuo daugiau jis paniojosi.
Direktorius negalėjo paiaškinti kodėl mums būtina pirkti mazuto už 15 milijonų litų, iš ko mes turime pirkti dujas ir kam bus išleisti papildomi 26 milijonai litų gauti už šilumos kainos pakėlimą.
Bendrovė nesugebėjo paaiškinti kodėl į šilumos tarifą būtina įskaičiuoti infliaciją.
Mums patinka toks kainų skaičiavimo modelis – pakeliame kainas, tai sukelia infliaciją ir tuo motyvuodami kitais metais einame į miesto tarybą, prašydami padidinti kainas.
Bendrovės direktorius kažką murmėjo apie išlyginamuosius koeficientus, kurie turėtų apsaugoti nuo begalinio kainų kilimo ciklo.
Tuo tarpu Lietuvos Banko analitikai teigia, kad greta valstybės reguliuojamų kainų kilimo antras svarbiausias infliacijos šaltinis buvo... maisto produktų brangimas.
GERBIAMAS GENERALINI DIREKTORIAU – KĄ SAVO KROSNYSE DEGINA „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ – ALIEJŲ, SVIESTĄ AR OLANDIŠKĄ SŪRĮ?

Mes nebalsuosime už šį sprendimą ir todėl, kad jo parengimo lygis yra žemiau plituso. Šio nutarimo teikėjas – Administracijos direktorius, matyt, taip buvo užsiėmęs savavališkai tvirtindamas detaliuosius planus, kad nerado laiko (o gal noro) perskaityti mums teikiamo dokumento.
Dokumento aiškinamąjame raše parašyta, kad „šis sprendimas papildomų biudžeto išlaidų nepareikalaus“. Dabar finansų skyriaus vedėja per posėdžio pertrauką gavo skaičiuoti ir visigi paaiškėjo, kad miesto biudežtą šis sprendimas patuštins 2 milijonais litų.

Bendrovė, prašydama taip dramatiškai pakelti šilumos kainą, privalo būti skaidri kaip krikštolas. Ši įmonė tuo pasigirti negali.

„Klaipėdos energijos“ nedraugai pasakoja apie bendrovės prabangų katerį. Mes šito negalime paneigti, nes mūsų atstovų neįsileido į bendrovės stebėtojų tarybą.
Dar didesni bendrovės nedraugai pasakojo, kad ši bendrovė iš dalies finansavo LiCS savivaldybių rinkimų kampaniją. Mes negalime to paneigti, nes paskutinis J.Simonavičiūtės rašinys laikraščiuose buvo panašus į vulgarų politikavimą.
Gerbiami konservatorių ir visos opozicijos nedraugai, naudokite daugiau šilumos ir karšto vandens!
Taip jūs visada užtikrinsite, kad valdantieji turėtų pakankamai lėšų vanoti mumis miesto laikraščiuose!
Mes norėjome patikrinti kaip bendrovė leidžia pinigus labdarai ir paramai. Direktorius vienasmeniu sprendimu šią informaciją pateikti atsisakė.
JEI BENDROVĖS DIREKTORIUS NEGERBIA 6506 UŽ MŪSŲ PARTIJĄ BALSAVUSIŲ RINKĖJŲ, TAI KODĖL JIS MANO, KAD TŲ RINKĖJŲ ATSTOVAI TURĖTŲ PEKELTI RANKAS UŽ ŠILUMOS KAINŲ PADIDINIMĄ?!

Šis bandymas kelti kainas buvo didžiulis išbandymas žiniasklaidos laisvei. Klaipėdos energijos atstovai leido sau su žurnalistais kalbėtis taip kaip su žurnalistais nedrįsta kalbėti ir garsiojo „trigalvio slibino“ kūrėjai.
Aš džiaugiuosi, kad jaunoji žiniasklaidos kartą šį išbandymą atlaikė.
Klaipėdiečių vardu už tai Jums dėkoju.

Gerbiamas mere, gerbiami Tarybos nariai,
Mes galėtumėme tuo ir baigti. Vienok Tėvynės sąjunga, ir visa opozicija, skirtingai nuo Jūsų, į miesto valdymą žiūri labai atsakingai. Mes suvokiame, kad dujos brangs. AB „Klaipėdos energija“ mano, kad jos ateinančiais metais brangs apie 20 procentų.
Mes galime įtikinti rinkėjus , kad 20 proc pabrangimas buvo neišvengiamas. Dabar kamuoliukas yra Jūsų pusėje.
Jei Jūs nenorite išgirsti mūsų balso, įtikinkite savo rinkėjus, kad tai buvo neišvengiama.
MES TUO TARPU PASISTENGSIME, KAD KIEKVIENAS JŪSŲ RINKĖJAS APIE ŠĮ SPRENDIMĄ SUŽINOTŲ.
DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES FRAKCIJOS VARDU PRAŠAU VARDINIO BALSAVIMO.

2007-11-27

Politikavimas už mokeščių mokėtojų pinigus

Šiandien Dienraštyje "Vakarų ekspresas" Klaipėdos m. vicemerė J.Simonavičiūtė parašė straipsniuką "Polikieriams šilumos kaina nerūpi". Skaičiau šitą straipsnį daugiau nei tris kartus ir niekaip neradau jokios informacijos, išskyrus pigų politikavimą. Man yra keista, kad šiam pigiam politikavimui yra naudojamos savivaldybės arba šilumos vartototų pinigai.
Norėdamas išsiaiškinti minėtus faktus šiandien administracijos direktoriaus vardu pateikiau paklausimą "DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PINIGŲ PANAUDOJIMO POLITINĖJE KAMPANIJOJE".

Paklausimo tekstą pridedu

Š.m. lapkričio 27-ąją dieną dienraštyje „Vakarų ekpresas“ užsakomojoje publikacijoje Nr. 2007/127 buvo išspausdintas AB „Klaipėdos energija“ stebėtojų tarybos pirmininkės J.Simonavičiūtės rašinys „Politikieriams šilumos kaina nerūpi“.
Prašome pateikti informaciją ar ši publikacija nebuvo užsakyta iš savivaldybės biudžeto arba iš savivaldybės kontroliuojamų įmonių pinigų.
Prašome pateikti šią informaciją:
Kas apmokėjo mano anksčiau minėto straipsnio atspausdinimą?
Kokia pinigų suma buvo sumokėta?
Prašau pateikti šiuos mokėjimus patvirtinančių dokumentų kopijas.
Atsakymą pateikti tarybos reglamento 256 straipsnyje nustatytais terminais.TS frakcijos narys Kęstutis Gabšys

2007-11-26

Asmeninių sprendimų metas

Praėjusį savaitgalį vyko Tėvynės sąjungos suvažiavimas, kuriame mūsų partija priminėjo gana daug svarbių politinių sprendimų. Žiniasklaida „apdainavo“ tik vieną – prie mūsų nusprendė prisijungti tautininkų sąjunga. Dar žiniasklaida prabėgomis paminėjo, kad mūsų partija parodė politinę valią ir daugiau nei dviem trečdaliais balsų patvirtino siekį susijungti su Lietuvos krikščionių demokratų partija.
Žiniasklaida visišku kampu apėjo suvažiavime keltą dešiniosios alteratyvos arba „Kitokios Lietuvos projektą“. Tai nėra labai gerai, nes visuomenėje nediskutuojamos idėjos, jų vietą užima intrigos arba viešųjų ryšių akcijos.
Šeštadienį aš primėmiau svarbų savo gyvenime politinį sprendimą. TS Klapėdos skyriaus kandidatų atrankos komitetas siūlė man artėjančiuose Seimo rinkimuose vienoje iš Klaipėdos vienmandačių rinkiminių apygradų kelti savo kandidatūrą.
Gerai apmąstęs besiklostančią situaciją, padariau išvadą, kad šiuo metu esu reikalingesnis Klaipėdoje, kur yra tiek daug neišspręstų darbų. Artėjančiuose Seimo rinkimuose aš aktyviai darbuosiuos, kad kuo daugiau mūsų bendražygių laimėtų rinkimus Klaipėdoje. Taip pat toliau aktyviai darbuosiuos frakcijoje miesto taryboje.

2007-11-22

Karas dėl skaidrumo tęsiasi

Šiandiena toliau pratęsiau kovą su savivaldybės monopolininkais, bandydamas pasiekti tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktų išsamias ataskaitas apie šių bendrovių suteiktą labdarą ir paramą.

Domėtisd AB "Klaipėdos vanduo" ir AB Klaipėdos energija" teikiama parama pradėjau2007-10-03 dieną, kai Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus paprašiau pateikti ataskaitas kam ir kokiems gavėjams savivaldybės įmonės suteikė paramą laikotarpiu nuo 2004 iki 2007 metų. Savivaldybės administracijos direktorius savo atsakyme rašė, kad AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ atsisakė miesto tarybos nariui tokią informaciją, motyvuodami tuo, kad tai esanti bendrovių komercinė paslaptis.

Nesutikdamas su tokiu savivaldybės monopolininkų atsakymu, šiandien kreipiausi į Seimo kontrolierių instituciją ir Klaipėdos miesto tarybos turto komitetą. Seimo kontrolieriams skundžiu, kad „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ vadovai atsisakydami suteikti mano prašomą informaciją, neleidžia susidaryti tinkamos nuomonės apie šilumos kainų pagrįstumą Klaipėdos mieste, trukdo rengti miesto tarybos sprendimo projektą „dėl antikorupcinių priemonių įgyvendinimo skirstant labdarą ir paramą Klaipėdos m. Savivaldybės kontroliuojamose akcinėse bendrovėse“. taip pat neleidžia vykdyti tarybos nariui priskiriamos kontrolės fukcijos, trukdo man ir visai Klaipėdos miesto tarybai įgyvendinti Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas“.
Savivaldybės turto komitetui nurodau,kad mano išsireikalautame AB “Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ komercinių paslapčių sąraše NĖRA NURODYTA, KAD ĮMONIŲ TEIKIAMA LABDARA IR PARAMA PRISKIRIAMA KOMERCINEI PASLAPČIAI.

Abiejų intitucijų prašoma vieno ir to paties dalyko – įpareigoti pateikti išsamią AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ ataskaitą apie suteiktą labadarą ir paramą nuo 2004-ųjų metų.
„Artėjančiame tarybos posėdyje mes turėsime balsuoti dėl šilumos kainų padidinimo. Kaip aš galiu įtikinti savo rinkėjus, kad šis kainų pakėlimas buvo neišvengimas, jei man nesuteikiama elementariausia informacija. Jei ši informacija nesuteikiama tarybos nariui, to kokią informaciją iš minėtos bendrovės gali gauti eilinis klaipėdietis?

2007-11-20

Ką veikia mero Kavalieriškas fondas?

Visada egzistavo toks posakis "kavalieriškas fondas" t.y. pinigai apie kurių buvimą nežino žmona. Mūsų miesto mero kavalieriškas fondas yra AB "Klaipėdos vanduo" ir AB "Klaipėdos energija".
Kaip šis "kavalieriškas fondas" gyvuoja šiandien "Vakarų eksprese" aprašo žurnalistė Natalija Magučaja.
Linkiu malonaus pasiskaitymo.
Kartu rinkėjus noriu informuoti, kol AB "Klaipėdos energija" nepateiks išsamios informacijos apie suteiktą labdarą ir paramą, už šilumos kainų padidinimą aš nebalsuosiu.

Ką slepia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

2007-11-19

Evaldas Jurkevičius - metų Klaipėdietis


Savo internetinio dienoraščio lankytojus maloniai prašau atsiliepti į mano kvietimą ir dienraštyje "Vakarų ekspresas" paskelbtuose Metų "Klaipėdiečio" rinkimuose paremti mano gero pažįstamo Evaldo Jurkevičiaus kandidatūrą.

Su Evaldu aš susipažinau prieš porą metų, išgirdęs apie jo veiklą gelbstint vandalų ir visokių kitokių elementų siaubiamą uostamiesčio skulptūrų parką. Šį darbą Evaldas dirbo labai konservatoriškai, neaimanavo dėl "įstatymo spragų", tačiau naudojosis tais įstatymais, kurie buvo. Ir jo veikla ėmė duoti vaisių.

Vėliau jo kvietimu lankiausi "Smeltės individualių namų rajone, kurios bendruomenės pirmininku Jis yra. Ten pastebėjau, kad tarp uosto įmonių ir karinės flotilės esanti bendruomenė gražiai tvarkosi savo trobas, švenčia šventes ir rūpinasi vienas kitu. Šioje bendruomenėje yra daug aktyvių žmonių, tačiau bendruomenės lyderis ir organizatorius yra vienas.

"Smeltės" bendruomenė pasiūlė Evaldą Jurkevičių "Garbės klaipėdiečio" nominacijai. Prie šios akcijos nusprendžiau prisidėti ir aš.

Paspauskite šią nuorodą ir jūsų laiškelis automatiškai pasieks "Vakarų ekspresą".

Metų klaipėditis - Evaldas Jurkevičius.

2007-11-15

Mūsų klausimai AB "Klaipėdos energija"

Tėvynės sąjungos frakcijos Klaipėdos miesto taryboje narys Marius Usonis šiandien vykusioje spaudos konferencijoje pateikė Tėvynės sąjungos frakcijos klausimų akcinės bedrovės "Klaipėdos energija" vadovybei, sąrašą. Tol, kol mes negausime išsamių atsakymų į pateiktus klausimus - už šilumos kainos pakėlimą nebalsuosime.
Žemiau pateikiame šių klausimų sąrašą:
1. Kiek kainuoja AB „Klaipėdos energija“ vykdoma investicinė veikla (UAB „Šiluma Jums“ steigimas ir veiklos vykdymas, investicijų į UAB „Kretingos šilumos ūkis“ administravimas)?
2. Kaip rentabiliai dirba mažosios katilinės, kurias eksploatuoja AB „Klaipėdos energija“?
3. Kokios sąnaudos numatomos vykdant neskaidrų buitinių atliekų deginimo projektą?
4. Kodėl AB „Klaipėdos energija“ neteko (atsisakė) veiklos pelningiausiame ir labiausiai besiplečiančiame rinkos segmente- laisvojoje ekonominėje zonoje?
5. Taip pat prašome pateikti AB „Klaipėdos energija“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo analitiką
6. Prašome pateikti detalią patirtų sąnaudų analitiką nuo 2007-01-01 iki 2007-09-01
7. Prašome pateikti tų pačių sąnaudų planuojamą analitiką už 2008 metus

2007-11-13

AB “Klaipėdos energija” Kalėdinės dovanos klaipėdiečiams.

Akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius V.Valutis visiems klaipėdiečiams rengia Šv. Kalėdų dovaną-maždaug ketvirtadaliu ketina padidinti šilumos kainą. Anksčiau mes, klaipėdiečiai, didžiavomės kad šilumos kaina mūsų mieste yra mažiausia. Vėliau šilumos kaina Vilniuje buvo mažesnė. Jeigu kitame posėdyje mes patvirtinsime Klaipėdos energijos prašomas šilumos kainas, už mus brangiau mokės tik Šiauliai.
AB „Klaipėdos energijos“ atstovai šį klausimą pristato Klaipėdos miesto savivaldybėje jau įsitivrtunusia maniera. Jų nuomone tai yra visšikai ūkinis sprendimas, prieš kurį gali „šokinėti“ tik visiški neišmanėliai (tokie kaip jūsų kuklus tarnas) ir pigūs politikautojai (tokie kaip N.Puteikis). Tuo tarpu kuras brango, viskas brango ir jei taryba kainų nedidins, tai už mus padarys valsty binė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Pirmoji priežastis, kodėl AB „Klaipėdos energija“ prašo kainų padinimo yra infliacija. Dėl infliacijos reikia pakelti tiekiamos energijos kainas. Šie argumentai gal ir įtikintų praėjusios kadencijos miesto tarybos narius, tačiau šiandien tarybos sudėtis yra visiškai kitokia.
Aš nesu šilumos tiekimo specialistas, tačiau retkarčiais pasiskaitau Lietuvos ekonomistų rašinėlius, kurie profesionaliai analizuoja susidariusią padėtį. Jų teigimu dėl euro neįvedimo buvo kaltos monopolines paslaugas teikiančios įmonės. Šios įmonės „užsuko“ infliacijos spiralę. Įmonės veikiančios laisvos konkurencijos sąlygomis (drabužių, avalynės, maitinimo) tokios prabangos sau leisti negalėjo ir tik pakilus maisto produktų kainoms, ryžosi pakelti ir savo parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainas.
Šiandien savivaldybės kontroliuojama monopolinė paslaugų teikėja siūlo „įsukti“ antrąjį infliacijos spiralę, motyvuodama infliacija... kurią pati savo veiksmais anksčiau ir sukėlė. Mūsų partijos skyriaus pirmininkas Naglis Puteikis paprašė visos medžiagos, kuri pagrįstų kiekvieną prašomos kainos cento dalį. Ją rimtai studijuosime ir priversime energetikus už kiekvieną centą rimtai atidirbti savivaldybės komitetuose ir posėdžių salėje.
Mes esame dešinioji partija, todėl gerbiame ekonominio efektyvumo logiką. Jei energetikai pagrįs savo teiginius, mes šitas siūlomas kainas tegul ir skaudama širdimi paremsime. Kartu atkreipsime dėmesį į tai, kad miesto savivaldybė nedaro reikiamų žygių skatindama gyvenamųjų namų renovaciją. Tačiau kol energetikai prašytos medžiagos nepateikė, mūsų frakcija tokio sprendimo neparems.
Kadangi šilumos kaina bus svarbiausias artėjančių savaičių įvykis, aš stengsiuos pateikti kiek galima daugiau informacijos, kuri tik taps man žinoma. Gali būti, kad dienoraštis pasirodys dažniau.

2007-11-08

Gražu dar nereškia, kad efektyvu


Mūsų šalies šilumininkai jau pradėjo mušti pavojaus varpus dėl daugiabučių namų renovacijos tempų. Ta proga savo nuomonę pareiškė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas V.Stasiūnas. Jo nuomonę šiuo klausimu šiandien atspausdino dienraštis „Klaipėda“. Iš tikro šalies šilumininkai yra atsirę tarp kūjo ir priekalo. Ypač tie šilumininkai, kurių įmonės yra išnuomotos ar privatizuotos. Savivaldybės, kurios turi teisę nustatyti šilumos kainas nėra linkusios jų kelti, nes bijo miestiečių pykčio. Tuo tarpu dujų kainos kyla ir kyla.
Pagal šiandien skiriamus pinigus Klaipėdoje pastatų renovacija užtruks lygiai tūkstantį metų. Ir niekas čia dėl to nekaltas, kadangi valdžios neryžtingumas į vieną krūvą susipina su visuomenės pasyvumu. Todėl lieka tik badytis vieniems į kitus pirštais ir toliau už šilumą mokėti labai bragiai.
Tuo tarpu renovacijos, kaip ir daugumos kitų problemų, pradės spręstis tik tada, kai valstybė vieną kartą nustos bijoti savo šešėlio ir parodys ryžtą klausimus spręsti iš esmės. Pirmiausia reiktų pradėti nuo klausimų: kokį namą renovuoti reikia, o kokį reikia nugriauti, kad jis nesikankintų. Plika akimi matosi, kad Baltijos prospekte esančius namus renovuoti reikia, o Rupiškės gatvėje esnčias „churščiovkes“ geriau yra tiesiog nugriauti. Nugriaunamiems pastatams reiktų priskirti kuo didesnius žemės sklypus, kad paaugtų jų nekilnojamo turto vertė ir parengti tam tikrą dokumentą, kuriame būtų pareikšta valia, kad šioje vietoje jei pradės kilti nauja statyba, bus leidžiamas dvigubai didesnis aukštingumas ir intensyvumas. Valstybės lygiu reikia įstatymo, kuris tuose rajonuose leistų „nuosavybės“ išpirkimą. Pvz. Jei daugiau nei pusė daugiabučio namo gyventojų pardavė savo butus arba pasirašė ketinimų protokolus tai padaryti, likusieji irgi privalės parduoti savo butus už tame name parduotų kainų vidurkį (čia žinoma tik pavyzdys kokį sprendimą vertėtų priimti).
Kai kalbėjau su šios srities ekpertais ir jie vardino renovacijos kelyje kylančias kliūtis, kurias aš galėčiau pavadintos bendriniu pavadinimui „Pasirinkimas tarp gražaus ir efektyvaus“. Miesto valdžia šiandien skatina, kad daugiabučiai atrodytų kaip pavaziduota nuotraukoje. Šitaip atrodo daugiabutis, kuriame renovacija padaryta visu 100 proc. Tai yra gražu, tačiau nebūtinai efektyvu.
Jei šiandieninė mūsų miesto valdžia pakeistų visuose miesto daugiabučiuose namuose šiluminius mazgus, šios programos vykdymas padėtų mums visiems sutaupyti apie 30 procentų namuose vartojamos šilumos. Svarbiausia, kad šis šilumos taupymas būtų konfortiškas. T.y. tapytumėme šilumą tada kai už lango šilta ir saulėta.
Šilumos ūkio specialistai teigia, kad mes esame pajėgūs visų namų šildymo mazgus pakeisti per trejus metus. Jei šilumos mazgo pakeitimo kainą išdalintumėme šiam laikotarpiui, mokestis už šilumos mazgą sudarytų apie pusę cento už buto kvadratinį metrą. Visa investicija atsipirktų per vienerius metus.
Kitos priemonės (sienų šiltinimas, stogo keitimas yra mažiau efektyvios nei šilumos mazgo keitimas. Mes galėtumėme pasvajoti, kad sovietiniuose daugiabučiuose atsirastų radiatorių sklendės ir kiekvienas iš mūsų vartotų tiek šilumos, kiek mes norime. Deja šiandien tai yra per didelė prabanga
Kodėl miesto valdžia nedaro tokio žingsnio? Tam yra dvi priežastys. Miesto valdžia bijo įvesti naują mokestį ir nesiryžta to padaryti savo iniciatyva. Antra vertus, jei mes pakeisime name šilumos mazgus, namo išorė nuo to nepasikeis ir miesto valdžia negalės rinkėjams parodyti kaip sunkiai ji dirba miesto labui. Dėl tos priežasties mes per metus renovuojame 5 namus, tačiau taip, kad turėtumėme ką parodyti.Efektyvumas aukojamas grožiui.

2007-11-06

Šiandienis paklausimas apie dantų protezavimo programos vykdymą

Klaipėdos m. tarybos socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, konservatorius Kęstutis Gabšys šiandien pateikė paklausimą Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriui, prašydamas pateikti informaciją kaip sekasi įgyvendinti savivaldybės dantų protezavimo programą.
„Praėjusiais metais žiniasklaida teigė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nesugebėjo išleisti visų protezavimui skirtų pinigų. Susidaro keista situacija – žmonės laukia eilėse, kol jiems bus sudėti dantys, savivaldybė skiria tam pinigų, tačiau dėl prasto darbo organizavimo žmonės lieka be dantų. Baigiantis šiems metams mūsų partija nusprendė patikrinti kaip ši programa šiemet buvo vykdoma“ – apie paklausimo priežastis pasakojo K.Gabšys.
Paklausime prašoma pateikti informaciją kiek skirta lėšų šios programos įgyvendinimui, lėšų įsisavinimo procentą per 2007 m. tris ketvirčius, aptarnautų pacientų skaičių, eilėse laukiančių pacientų skaičių, palyginamuosius duomenis už 2006 metus.
Medicinos specialistai atkreipia dėmesį, kad burnos protezavimas padeda išvengti žarnyno, burnos ertmės ligų, todėl valstybė ir savivaldybės pradėjo dantų protezavimo programas, kurios garantuoja mažas pajamas gaunantiems, socialiai remtiniems žmonėms kartą per tris metus gauti vienerius dantų protezus.

2007-11-02

Projektas vardu gyvenimas

Europos sąjunga, kartu su daugybe gerų dalykų į mūsų šalį atnešė vieną, ne visai gerą tradiciją- mūsų gyvenimuose pradeda dominuoti jo didenybė projektas. Apie „projektus“ savo rašinyje „balsas.lt“ rašė Egidijus Aleksandravičius ir man tik su dideliu liūdesiu tenka pritarti jo dėstomoms mintims. Šiame rašinuke aš pridėsiu kelis viražus, apie projektinę kultūrą, su kuria teko susidurti jau praėjusį (spalio) mėnesį.
Kaip giliai mūsų sąmonėje šaknijasi žodis „projektas“ teko įsitikinti Vydūno mokykloje surengtoje diskusijoje skirtoje jaunimo iniciatyvumui aptarti. Pats renginys taip pat vadintinas „projektu“, tačiau buvo tikrai neprastas, tik gaila, kad neperžengė vienos mokyklos ribų. Šioje vietoje mane nustebino, kaip jaunimas įsivaizduoja iniciatyvas ir jų įgyvendinimą. O gi bet kokios jaunimo iniciatyvos pasirodo yra projektai, akcijos ir finansavimai.
Kai pradėjome kalbėti apie jaunimo dalyvavimą politikoje, man teko konstatuoti faktą, kad jaunimas politikoje nelabai nori dalyvauti. Tam pavyzdžiui pateikiau tokius faktus: Man yra tekę kalbėtis su Norvegijos Tronheimo mieste gyvenančiu jaunuoju konservatoriumi. Trotheime gyvena apie 250 tūkstančių žmonių, tuo tarpu vietinėje konservatorių partijos jaunimo organizacijoje yra apie 400 narių. Tuo tarpu geriausiais jaunųjų konservatorių lygos laikais, Klaipėdoje buvo apie 40 narių.
Jaunimui mano skaičiai įspūdžio nepadarė ir jie pradėjo vardinti aibes politinės-pilietinės krypties projektų, kurie buvo vykdyti Klaipėdos mieste. Pradėta vardinti nuo tetralizuotų akcijų prieš korupciją ir emigraciją, po to užbaigta „savivaldos diena“ miesto savivaldybėje, kur mūsų miesto mokyklos mokiniai turėjo galimybę pasėdėti tarybos narių darbo kėdėse ir „pavaidinti“ tarybos narių darbą.
Ši idėja nesužavėjo nei manęs, nei Klaipėdos Marijos taikos karalienės parapijos klebono V.Viktoravičiaus, kuris patvirtino mano mintį, kad dalyvavimas vienadienėse akcijose ir renginiuose toli gražu nėra pilnavertis dalyvavimas visuomeniniame gyvenime.
Projektinė veikla savaime nėra blogis ir jos jokiu būdu nereikia naikinti. Tiesiog projektas negali tapti vieninteliu mūsų gyvenimo tikslu. Mes gyvename tam, kad vykdytumėme projektus, tačiau mes turime prisiminti, kad mes gyvenname, o ne dalyvaujame projekte pavadinimu gyvenimas.