2009-04-30

Tarybos nario ataskaita

Iki gegužės pirmosios dienos visi mūsų miesto tarybos nariai turi pateikti savo veiklos ataskaitas. Tokį darbą atlikau ir vakar vakare ši ataskaita gulėjo ant Tarybos sekretoriaus Vidmanto Plečk.aičio darbo stalo. Su savo metine veiklos ataskaita siūlau susipažinti ir jums.

2008 M. TARYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITA


Klaipėdos miesto tarybos nario veikla vyksta miesto tarybos posėdžiuose, profiliniame komitete, komisijose ir visuomeninėse tarybose, paklausimais vykdant administracijos darbo kontrolę, bendraujant su rinkėjais tiesiogiai. Visas šitas funkcijas vykdžiau vadovaudamasis įstatymais, TS-LKD rinkimų programa, rinkėjų interesais asmenine patirtimi ir įžvalgomis.

Miesto tarybos posėdžiuose buvau pagrindinis frakcijos pranešėjas socialinės politikos klausimais, rengiau „šešėlines“ mero ir administracijos direktoriaus ataskaitas. Mano siūlymu Klaipėdos miesto taryba buvo priėmusi protokolinį pavedimą administracijos direktoriui, kuriuo administracijos direktorius buvo įpareigotas parengti vieningą kompiuterinę vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų priėmimo sistemą.

Profiliniame socialinių reikalų komitete teikiau pasiūlymą skirti 5% priedą socialiniams darbuotojams, kurie leistų sumažinti 2008 kritinį mąstą įgavusį socialinių darbuotojų kadrų tekamumą. Svarstant trijų metų veiklos savivaldybės veiklos planą, raginau socialinių darbuotojų atlyginimus mokėti atsisakant tiesti dviračių taką nuo Labrenciškių iki jūros, pavedant šio tako tiesimą būsimiems Medelyno rajono vystytojams. Valdančios daugumo atstovų komitete balsais, šis sprendimas buvo atmestas.
Komitete svarstant biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitas kėliau klausimą dėl BĮ „Klaipėdos koncertų salė“ ir VšĮ „Jūros šventė“ veiklos efektyvumo.
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau šiose komisijose ir visuomeninėse tarybose:
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos peticijų komisija – pirmininkas
Darbo grupės vieningai atsiskaitymo knygutei gražinti narys
Miesto bendruomenės sveikatos tarybos narys
Jaunimo reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pirmininkas
Stebėtojų tarybos narys VŠĮ „Klaipėdos stomatologijos poliklinika“, Všį „Klaipėdos apskrities ligoninė“
NVO plėtros projektų vertinimo komisijos narys
Komunalinių skolų dengimo komisijos narys
Socialinių projektų vertinimo komisijos pirmininkas
Visos aukščiau išvardintos komisijos ir tarybos dirbo skirtingu intensyvumu. Prioritetą teikiau vieningos „knygutės darbo grupei“ ir Jaunimo reikalų tarybai. Per ataskaitinį laikotarpį vieningos atsiskaitymo knygutės darbo grupė parengė išvadas savivaldybės administracijai. Jaunimo reikalų taryba inicijavo Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimą ES projekte, kuris leis 2009 metais atsirasti naujo tipo „Atviros erdvės jaunimo centrui“.
Smulkesniems darbams inicijuoti ir vykdyti, administracijos darbui kontroliuoti naudojausi tarybos nariui suteikta teise rašyti paklausimus administracijos direktoriui. Paklausimų dėka, reaguojant į rinkėjų parodytas negeroves, asmeninius pastebėjimus, buvo padaryti tokie darbai:
Pažemintas šaligatvis ties prekybos centru „Grandus“ Taikos prospekte. Tai palengvino judėjimą dviratininkams, tėvams su vežimėliais ir neįgaliesiems.
Sutvarkyta smegduobė ties Baltijos prospekto 71 namu.
Visuose miesto autobusuose buvo iškabintos autobusuose parduodamų bilietų kainos.
Pagerintas šiukšlių išvežimas Vingio g. 45,47 namo gyventojams.
Laikydamasis veiklos skaidrumo ir viešumo principo apie savo veiklą nuolatos informuoju asmeninėjė interneto svetainėje www.gabsys.lt; rengdamas spaudos konferencijas, duodamas interviu žiniasklaidai.Tarybos narys K.Gabšys


1 komentaras:

Mintijus rašė...

Nereiketu slepti, jog tamstos pagrindiniu ir svarbiausiu rupesciu buvo ir yra Taraskeviciaus perauklejimas, reikalaujantis itin kruopscios prieziuros. Pakeisti peraugusio zmogaus mastyma ir manieras nera taip paprasta.
Teisingo mero ideja turetu likti tolesnes tarybos nario veiklos esmine gaire. Sekmes!