2009-03-26

K.Gabšio kalba tvirtinant savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitą

Noriu pasidžiaugti ir pagirti administracijos direktorių, kad jis išgirdo praėjusių metų kritiką ir pagaliau pateikė tai, ką jau galima pavadinti vadovo veiklos ataskaita. Ši ataskaita jau turi pagrindinę mintį. Direktoriaus nuomone, šios ataskaitos pagrindinė mintis turėtų būti

„Duokite man pinigų ir aš turėsiu kur juos išleisti“. Mūsų frakcijos nuomone, šios ataskaitos pagrindinė mintis turėtų būti „Duokite mums raktelius nuo laiko mašinos, kuri administracijos direktorių pristatytų į XXI amžių“!

Jei administracijos direktorius būtų XXI amžiaus vadovas, jis žinotų, kad jo svarbiausias darbas yra nei išleisti pinigus, bet už esamus pinigus, suteikti piliečiams reikalingiausias ir vertingiausias paslaugas.
Tuo tarpu administracijos direktorius, ne tik, kad nekuria vertės, tačiau trukdo tai padaryti patiems miestiečiams. Savo garsiajame socialinės sferos naikinimo plane jis numatė paversti Klaipėdą šiukšliniausiu miestu, nes kiemus valysime tik 1 kartą per savaitę. Tuo pačiu metu administracijos direktorius neužsakė nei vieno stambesnio mikrorajono detalaus plano, taigi atėmė klaipėdiečiams galimybę savo kiemus valytis patiems.

Savo ataskaitos 16 jame puslapyje administracijos direktorius giriasi smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Tai jis daro po to, kai savo rankomis praėjusiais metais jis numarino jaunimo verslumo programą. Esu įsikinęs, kad administracijos direktoriui nebuvo gaila 20 tūks litų. Tai jis padarė todėl, kad mieste neatsirastų trijų jaunų verslininkų. Jei jaunimas mesis į verslą, kas tada norės būti tokio administracijos direktoriaus pavaldiniais?

Praėjusiais metais miesto taryba įvedė parkavimo rinkliavą. Tai, kaip administracijos direktorius organizavo rinkliavos administravimą, puikiausiai įrodo kokiame amžiuje Administracijos direktorius gyvena.

Kai XXI a. viduryje progresyvioji žmonija svarsto apie misiją į Marsą, mūsų savivaldybės administracijos direktorius mėnesinius parkavimo bilietus išduoda atspausdintus ant geltono popieriaus lapo, papauoštus sovietizmą menančiu savivaldybės antspaudu. Administracijos direktorius veikiausiai nežino, kad sunkiausiai šiais informacinių technologijų laikais yra padaromas ... geltonas popierius.

Aš žinoma galiu pagalvoti, kad administracijos direktoriui kompiuteris ir internetas yra velnio išmislas, o internetinė bankininkystė - keiksmažodis. Tačiau kodėl nuo to turėtų kentėti klaipėdiečiai, kurie sumokėję mėnesinę rinkliavą už automobilių stovėjimą internetinės bankininkystės būdu, yra priversti pėdinti į banką gauti taip patvirtinančio antspaudo?

Administracijos direktorius yra socialdemokratas ir jam veikiausiai ne prie širdies Tėvynės sąjungos propaguojama šeimos politika. Tačiau kodėl mūsų mieste žmona negali sumokėti automobilio rinkliavos už savo vyrą?

Galop man kyla paskutinis klausimas jei aš būdamas miesto tarybos nariu, tam kad gaučiau mėnesinį parkavimo bilietą į savivaldybę turėjau eiti penkis kartus, tai kokius kryžiaus kelius privalo pereiti eilinis klaipėdietis?

Vienintelis administracijos direktoriaus ataskaitiniu laikotarpiu „sėkmingai nuveiktas darbas“ yra jo pasiekta triuškinanti pergalė, prieš savo paties sekretores. Pirmiausia karas kilo su socialinių reikalų komiteto sekretore, kuriai buvo paaiškinta ką komiteto posėdyje reikia protokoluoti, o ko ne, idant savo protokolais nebūtų trikdoma administracijos direktoriaus strateginė ir taktinė ramybė. Vėliau administracijos direktorius nusprendė nepasitenkinti daliniais laimėjimais ir iš visų komitetų posėdžių sau pavaldžias sekretores patraukė. Mes girdėjome pasiteisinimus apie vyriausybės nutarimus, tačiau tai labiau primena arabų patarlę apie pernelyg uolų maldininką, kuris sugeba prasiskelti nuosavą galvą.
Nedrįstu gerbiamo administracijos direktoriaus kaltinti aukščiau nurodytoje patarlėje minimomis savybėmis, todėl tariu, kad tai jis padarė po savivaldybės kalėdinių premijų skandalo, norėdamas sukompromituoti dešiniųjų vyriausybę.

Šiuo atveju kyla tik klausimas kodėl meras, užuot ūkiškai valdęs miestą, vis dažniau leidžia sau pavaldžiam administracijos direktoriui taip pigiai ir neatsakingai politikuoti.

Gerbiamas mere, gerbiami tarybos nariai,
Mūsų administracijos direktorius neturi idėjų ką daryti su mokesčių mokėtojų pinigais, nori mūsų miestą paversti vienu dideliu sąvartynu, visiškai nedraugauja su kompiuteriu ir informacinėmis technologijomis ir sėkmingai kariauja tik su nuosavomis sekretorėmis.
Kuo greičiau mes pasakysime Ne tokiam direktoriui, tuo greičiau mūsų miestas ateis į XXI amžių!!!

1 komentaras:

Emilis Dambauskas rašė...

Ahahaha, ties ta vieta apie Marsą lūžau :-D