2010-05-04

Socialinių reikalų komitetas nepritarė administracijos manipuliacijoms su miesto ligoninėmis.

Šiandien Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių reikalų komitetas vieningai atmetė savivaldybės administracijos parengtą sprendimo projektą dėl Jūrininkų ligoninės prijungimo prie Klaipėdos Universitetinės ligoninės. Komiteto nariai pritarė mano siūlymui įpareigoti administracijos direktorių parengti sprendimo projektą, kuriuo Universitetinė ligoninė būtų perduota Sveikatos ministerijos žinion.
Šiandien Klaipėdos universitetinė ligoninė aptarnauja pacientus iš trečdalio Lietuvos. Miesto poreikiams ji yra per didelė, jos teikiamos paslaugos per daug sudėtingos. Praėjusiais metais Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo minėta ligoninė turėjo tapti valstybinio pavaldumo. Man buvo visiškai nesuprantama, kodėl administracija nusprendė pradėti reorganizacijas, jungimus ir skaidymus įstaigų, kurių greitai nebevaldys.
Po apskričių panaikinimo mūsų miesto žinion turėtų būti perduota buvusi Raudonojo kryžiaus ligoninė. Komitetas pritarė steigėjų teisių perėmimui. Apskrities ligoninė (buvusi Raudonojo kryžiaus) yra kompaktiška, randasi miesto centre ir puikiai atitinka miesto ir miestiečių poreikių tenkinimui.
Laimėjus komitete, batalijos greičiausiai persikels į poryt vyksiantį tarybos posėdį. Tikiuosi jame taip pat nugalės sveikas protas ir teisė. Ligoninių batalijas miesto taryboje būtinai aprašysiu po miesto tarybos posėdžio.

Komentarų nėra: