2007-09-11

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos “Permainų“ koalicijos atstovų savivaldybės tarybos socialinių reikalų komitetePAREIŠKIMAS

2007-09-11
Klaipėda


Dėl padėties Klaipėdos miesto socialinėse įstaigose


Žiniasklaidoje pasirodė faktai, kad esama socialinių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema kelia klausimą ar Klaipėdos miesto savivaldybė dar gali užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą mūsų mieste.
Dienraštyje „Klaipėda“ (2007-09-08) yra minimi faktai, kad neįvyko trečias konkursas Vaiko krizių centro direktoriaus pareigoms užiimti. Dėl mažų atlyginimų ir šią įstaigą paliko direktoriaus pavaduotojas ir dar trys socialiniai darbuotojai.
Klaipėdos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vedėja situaciją savo kuruojamoje srityje pavadino „tragiška“. Tai pirmas atvejis Klaipėdos miesto istorijoje.
Tame pačiame straipsnyje minimi faktai esą vyriausybė paskyrė pinigus socialinių darbuotojų algoms, tačiau Klaipėdos savivaldybės administracija algas ketina didinti tik nuo sausio1-osios dienos.
Remdamiesi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos socialinių reikalų komiteto darbo reglamentu prašome į artimiausio komiteto darbotvarkę įtraukti klausimą „dėl padėties Klaipėdos miesto socialinėse įstaigose“.
Prašome šio klausimo svarstymo metu asmenų atsakingų už socialinius reikalus (A.Liesytės-socialinių reikalų skyriaus vedėjos, N.Laužikienės – socialinio departamento direktorės, ir B.Šimkaus – mero pavaduotojo atsakingo už socialines paslaugas) pateikti savo veiklos ataskaitas ta apimtimi, kuri liečia jų atliktus veiksmus susijusius su socialinių darbuotojų darbo užmokesčio klausimų sprendimu, taip pat siūlymus krizei įveikti.
Prašome savivaldybės administracijos direktorių raštu paaiškinti komitetui žiniasklaidoje minimus faktus, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo pinigus darbuotojų algoms didinti, tačiau darbo užmokesčio socialiniams darbuotojams nepakėlė.


Socialinių reikalų komiteto K.Gabšys
pirmininko pavaduotojas


Komiteto narė L.Skovronskienė

Komentarų nėra: