2007-07-13

Socialinių įstaigų būklė Klaipėdoje

Vakar Klaipėdos miesto taryba patvirtino Klaipėdos miesto socialinių įstaigų veiklos ataskaitas. Tarybos nariai ketino šiam reikalui skirti keturias minutes. Per tą laiką turėjome pabėdavoti dėl pinigų stygiaus, pagirti socialinių įstaigų vadovus. Opozicijos iniciatyva socialinis komitetas turėjo parengti rezoliuciją dėl socialinių įstaigų būklės. Labai gaila, kad ši rezoliucija nebuvo priimta. Posėdžio metu komiteto pirmininkas lemeno apie blogą socialinių įstaigų būklę, tačiau jo žodžiuose trūko žmogiškumo.
Opozicinė permainų koalicija parengė pareiškimą, kuriame parodė socialinių įstaigų bėdas per "žmogiškumo" prizmę. Opozicija šio pareiškimo pristatymą miesto taryboje patikėjo atlikti man.
Jūsų dėmesiui ir pasiskaitymui įdėdu mano perskaityto pareiškimo tekstą. Jo komentarai manau bus nereikalingi.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos “Permainų“ koalicijos pareiškimas

Dėl padėties Klaipėdos miesto socialinės globos ir rūpybos įstaigose

Permainų koalicija Klaipėdos miesto taryboje nori atkreipti miesto valdžios, kolegų tarybos narių ir visuomenės dėmesį į apverktiną padėtį, kuri susiklostė Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžiose socialinėse įstaigose:
√ Visose socialinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų atlyginimai (atskaičius mokesčius) apytikriai siekia 700 litų. Dauguma socialinių darbuotojų (įgijusių net socialinio darbo magistro mokslinį laipsnį) yra priversti kreiptis į savivaldybę ir prašyti kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį.
√ Dėl katastrofiškai mažų atlyginimų didėja kadrų tekamumas, prarandami patyrę specialistai, nesukomplektuojamos reikalingos darbuotojų pamainos.
√ Dėl mažo atlyginimo savivaldybės BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“ negali vežti į centrą savo globotinių, nes šiandien darbo rinkoje nesugeba susirasti vairuotojo.
√ Klaipėdos miesto globos namai negali pasinaudoti jiems skirtu gydytojo etatu, nes neturi lėšų bendrosios praktikos gydytojo kabineto įrengimui. Taip globos namų gyventojus gydo ne jų bėdas ir ligas pažįstantis specialistas, tačiau „konvejerinis“ šeimos daktaras.
√ BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“ negali suteikti paslaugų visiems pageidaujantiems likimo nuskriaustiems žmonėms. Dėl šios priežasties formuojama laukiančių eilė. Šioje eilėje esantys žmonės faktiškai laukia savo likimo brolių mirties.
√ Į „Klaipėdos miesto nakvynės namų“ darbuotojus yra šaudę, tačiau Klaipėdos miesto biudžetą formuojantys klerkai atkakliai išbraukia lėšas reikalingas socialinių darbuotojų gyvybės ir sveikatos draudimui.
√ Klaipėdos miesto vaiko krizių centras dirba vaikų socialinei globai nepritaikytose, higienos normų neatitinkančiose patalpose, tačiau net ir šiose patalpose centro darbuotojams neužtenka darbo vietų.
√ Klaipėdos m. socialinės paramos centras dirba su antikvarine moraliai ir materialiai pasenusia kompiuterine technika.
√ Apie 220 asmenų turi teisę gauti maitinimo paslaugas, tačiau biudžete maitinimas numatytas tik 120 asmenų. Taip mes Klaipėdos miesto taryba neužtikriname savo miestiečiams priklausančių paslaugų teikimo.

Permainų koalicija pritars Klaipėdos miesto socialinių įstaigų veiklos ataskaitoms, tačiau nori atkreipti dėmesį į tai, kad nesprendžiant šių problemų Klaipėdos miestas nebegalės užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų nepertraukiamo teikimo ir kokybės.

Opozicijos lyderis A.Šulcas


Socialinių reikalų komiteto nariai K.Gabšys
L.Skovronskienė

Komentarų nėra: