2013-01-25

Nenorėjau tokio prisistatymo, bet...

Prieš pusę metų persikėlęs į Šilutę, nesiekiau viešumos. Maniau gyvensiu ramų gyvenimą, deja gyvenimas kartais priverčia savo nuomonę pakeisti. Pridedu šiandieninio "prisistatymo formą" ir vietos bendruomenės reakcijas.


Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui,
p. Raimondui Ambrozaičiui,


SKUNDAS
DĖL  TEISIŲ PAŽEIDIMO KONKURSO Į VALSTYBĖS TARNYBĄ METU

                                                                                                            Šilutė
                                                                                                            2013-01-25

Š.m. sausio 23 d. dalyvavau Šilutės savivaldybės administracijos paskelbtame konkurse jaunimo ir sporto koordinatoriaus pareigoms užimti. Šio konkurso komisija, vykdydama atrankos procedūrą nesilaikė valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, tuo pažeisdama mano teises:
  1. Savivaldybės administracijos perengto testo klausimuose buvo įtraukti klausimai, ne iš teisės aktų ir kurių negalima buvo žinoti iš viešai paskelbtų dokumentų ir kurių žinojimas arba nežinojimas negali įrodyti dalyvio kompetencijos ar gebėjimo vykdyti pareigas, kurios yra nurodytos pareigybės aprašyme (klausimas „Kada ir kur vyks tarptautinis seminaras?).
  2. Kai kurie savivaldybės parengto testo klausimai (pvz. jaunimo organizacijų skaičius arba sporto klubų skaičius) yra nekonkretus, o jų faktinis skaičius nuolatos kintantis. Šio skaičiaus žinojimas, niekaip neįtakoja gebėjimų ir kompetencijos dirbti pareigybėse nurodytas užduotis.
  3. Žodinio testo metu komisijos nariai uždavė klausimus iš dokumentų, kurių nebuvo įtraukę į teisės aktų sąrašą (pvz. Kokie yra tarybos komitetai? Kokias problemas įvardino Jaunimo reikalų departamento tyrimas?).
  4. Dalis komisijos narių žodinio testo metu klausinėjo specifinės informacijos (faktų ir žinių), kurie neparodo kandidato kompetencijos spręsti pareigybės apraše nurodytų funkcijų, tačiau suteikia konkurencinį pranašumą šias pareigas einančiam pakaitiniam valstybės tarnautojui (Pvz. „Kokiuose europiniuose projektuose dalyvauja Šilutės rajono jaunimas?).
Aukščiau išvardinti faktai rodo, kad konkursą vykdžiusi komisija klausinėjo specifinės informacijos apie konkrečią jaunimo koordinatoriaus veiklą, kuri man (asmeniui nedirbusiam šito darbo) nėra žinoma arba sunkiau prieinama. Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad “Egzamino metu yra patikrinami gebėjimai atlikti valstybės tarnybos apraše nurodytas funkcijas“. Aukščiau išvardinti komisijos veiksmai, mano nuomone, pažeidė mano mano teises lygiomis sąlygomis dalyvauti konkurse nurodytai pareigybei užimti, kuriame man reikėjo konkuruoti su specifinę, tarnybine informaciją valdančia, šias pareigas atliekančia pakaitine valstybės tarnautoja.
PRAŠAU:
1.      Imtis visų priemonių, kad būtų atstatytos mano pažeistos teisės ir sudarytos teisingos sąlygos dalyvauti konkurse.
2.      Pateikti minėtos konkurso komisijos protokolą, mano pildyto valstybės tarnybos testo kopiją, mano egzaminavimo žodinio įrašo kopiją, taip pat kitus dokumentus, kurie būtų reikalingi man, kreipiantis į teismą.
Kęstutis Gabšys


 Rašo žiniasklaida
  1. "Šilutės ETA žinios"
  2. "Žinios1.lt"
  3. Šilutės naujienos

  

Komentarų nėra: