2008-02-08

Makaroninis posėdis

Vakar vykęs miesto tarybos posėdis išsiskyrė dviem klausimais. Pirmiausia mes legalizavome Kaipėdos miesto mero R.Tarškevičiaus žento nelegaliai pastatytą katilinę. Vėliau leidome UAB „Bega“ plėsti visokių „tručų“ krovą, nes pasak partijos tvarka ir teisingumas atstovo „reikia, kad pas mus grįžtų emigrantai“. Etanalio pauostyt?
UAB „Klaipėdos monolito“ valdančioji dauguma buvo monolitinė, todėl visi basavo kaip įsakyta. Vienintelis iš vadančiosios daugumos išdrįsęs ginti klaipėdiečių interesus buvo tarybos narys Vygantas Vareikis. Gal būt todėl, kad jo posėdžiuose iš viso nebuvo.
Šis mano rašinys bus labai postmodernistinis. Aš jums atpasakosiu keletą dialogų su šiuos sprendimus pristačiusiais klerkais ir minėtų įmonių vadovais.
Kandidatas į LR Seimą V.Plečkaitis: „Tam, kad būtų parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, reikia, kad įmonė veiktų“.
AB „Kaipėdos mediena“ technikos direktorius „ Tai nėra nelegali statyba, nes visos institucijos buvo informuotos. [Tarybos nario klausimas: „Ar turėjote statybos leidimą“] Statybos leidimo neturėjome.“
UAB „Bega“ detalųjį planą pristatinėjęs K.Vaitiekūnas:
„Aiškinamasis raštas yra sudedamoji sprendimo dalis. Jūs turite du aiškinamuosius raštus, - vieną parengė savivadybės administraciją, kitą užsakovas.“
Klausimas: „Ar šis detalusis planas prisideda prie bendrojo plano sprendinio 3.3.x.x, susijusio su uosto krovinių judėjimo nukreipimu Nemuno gatve, įgyvendinimo?
Atsakymas: „Savivaldybės administracija daug dirba tam, kad uosto krovinius nukreiptumėme Nemuno gatve“.
Teritorijų planavimo komiteto pirmininkas V.Grečiūnas „Nemuno gatvė buvo užtverta prieš 30 metų, ir yra tikslinga, kad eismas vyktų Minijos gatve. Ji tam buvo ir išplatinta“.
Klausimas po diskusijos: „Kokio velnio V.Grečiūnas už tokį bendrąjį planą balsavo“?
Mano klausimas K.Vaitiekūnui: „Pakomentuokite Architektų sąjungos kreipimęsi išdėstytas nuostatas“.
Atsakymas: „Tai nėra architektų bendruomenės nuomonė. Čia šiaip pareiškimas [hm. 116 Klaipėdos architektų vieninjančios organizacijos vadovo pareiškimas ne konsoliduota nuomonė]?
A.Kuzmarskio intarpas „per parūkymą“ „Žinote tie architektai savų interesų turi“
Klausimas „Projektavimo užduotyje nurodyta išspręsti transporto problemas. Kaip jos išspręstos“?
Atsakymas: „Nemuno gatvė yra už įmonės ribų. Be to daugiausia krovinių „Bega“ gauna geležinkeliu“ (K.Vaitiekūnas).
Klausimas A.Kuzmarskiui: „Kodėl jūs ketinate krauti labai pavojingus 9 klasės krovinius?
Atsakymas: „Mums labai tų krovinių 9 klasės ir nereikia. Mes jų iki šiol ir nekrovėme“.
S.Dobilinsko ar V.Grečiūno palaikymas: „Jūs nesijaudinkite tam, kad gautų leidimą krauti, reikia daug įvairių leidimų gauti.“

Toks „pokalbis“ vyko tarybos salėje. Cituoju iš savo atminties. Visi paminėti turi teisę savo poziciją išdėstyti komentaruose. Šitų „atsakymų“ aš nesupratau. Manau nesuprato ir valdantieji. Aš nuo vadančiųjų skiriuosi tuo, kad jei nesuprantu, balsuoju "PRIEŠ"
P.S. kažkaip jaučiu, kad po vakar dienos posėdžio salėje liko daug makaronų.

3 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Hehe, tkrai makaroninis posėdis. Kovoti už savo miestą būtina.

Anonimiškas rašė...

Keista, kad mūsų rinktas tautos žiedas yra taip neatsparus pinigams. O dar keisčiau, kad yra savo balsą net pinigais neįvertinančių. Debilizmas, ne mažiau.

Anonimiškas rašė...

nieko rimto vyrai taryboje nedarot. Reikia prieslaikiniu rinkimu.